Vann- og avløpsgebyr 2021

Vedtatt 17.12.2020. 

Vann

Vanngebyr bolig

Bolig
 

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Fastabonnementsgebyr (alle)  912,00 1140,00
Mengdevariabelt gebyr per m3 8,00 10,00
Målergebyr *) 234,00 292,50
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) 2192,00 2740,00
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) 1680,00 2100,00
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) 1424,00 1780,00

*) De som har avregning etter måler, må bære omkostningene med måleren selv og betale et årlig gebyr for administrasjon, avlesning med videre.

Vanngebyr fritidsbolig

Fritidsbolig

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Årsgebyr (stipulert 96 m3) 1680,00 2100,00
Årsgebyr vannpost (stipulert 60 m3) 1392,00

1740,00

Vanngebyr næring

Næring

 
Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Fast årsgebyr 912,00 1140,005
Mengdevariabelt gebyr per m3 8,00 10,00
Vannmålergebyr per måler 234,00 292,50

Avløp

Avløpsgebyr bolig

Bolig

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Fast årsgebyr 1120,00 1400,00
Mengdevariabelt gebyr per m3 11,60 14,50
Årsgebyr bolig over 70 m2 (stipulert 160 m3) 2976,00 3720,00
Årsgebyr bolig 50-70 m2 (stipulert 96 m3) 2233,60 2792,00
Årsgebyr bolig under 50 m2 (stipulert 64 m3) 1862,40 2328,00
Avløpsgebyr fritidsbolig

Fritidsbolig

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Årsgebyr (stipulert 96 m3) 2233,60 2792,00
Avløpsgebyr næring

Næring

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Fast årsgebyr 1120,00 1400,00
Mengdevariabelt gebyr per m3 11,60 14,50

Septik

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Fast pris alle abonnenter 731,00 913,75
Variabel pris alle abonnenter per m3 289,00 361,25
Levering av slam per m3, eksterne 466,00 582,50

Stenging og plombering

Type gebyrkr eks. mva.kr inkl. mva.
Stenging på grunn av manglende betaling for vann/avløp 940,00 1175,00
Plombering - midlertidig stopp vann/avløp (minst 6 måneder) 940,00 1175,00

Lover og forskrifter

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (ekstern lenke)

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Forskrift for levering av vann fra Sandefjord kommune til hytteområder og enkelthytter (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?