Sanitæranmeldelser og installasjoner

Sanitæranmeldelse - godkjenning

Fra 1.4.2017 endres rutinene for levering av sanitærmelding i Sandefjord kommune.

Registrering av bruker: https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Henvendelse til Sandefjord kommune ved Mirsad Plavotic tlf: 33 41 63 53 og Oddbjørn Finstad tlf: 33 41 63 52

Sanitæranmeldelser levert via Gravemelding.no, må ferdigstilles i denne løsningen innen 1.5.2017.

Før arbeidene settes igang skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp samt sanitærinstallasjoner i bygg.
Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning, i henhold til plan- og bygningsloven.

Ved søknadspliktige arbeider kreves

  • søknad om sanitæranmeldelse
  • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
  • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen persons eiendom (felles ledninger)

Alt arbeid på inn- og utvendig vann- og avløpsledninger skal omsøkes.

Kommunen kan også, der forholdene ligger til rette for det, kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Skjema for felles ledning/ledning over annens grunn

Mal for erklæring for felles ledning/ledning over annens grunn

Erklæringen sendes for tinglysning til: Statens Kartverk, Tinglysningen, 3507 Hønefoss.

Erklæring i tinglyst stand må sendes inn som notat via entreprenørportalen. Sanitærmelding vil ikke bli behandlet før tinglyst erklæring er mottatt.

Utslippstillatelse

Søknadsskjema for utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter.

Graving

Ved graving, ta kontakt med gravemeldingstjenesten i Geomatikk:

Telefon: 09146

E-post: gravemelding.tonsberg@geomatikk.no

Nettside: www.gravemelding.no

Gravemelding med påvisning av eventuelle ledninger og kabler blir ikke behandlet før sanitæranmeldelse er godkjent.

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge teknisk forskrift i plan- og bygningsloven, sanitærbestemmelser og tekniske bestemmelser om vannmålere.

Sanitærmateriell skal tilfredstille gjeldende godkjenningskrav (NIB).

Det er kommunen som utfører (etter regning) tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett. Kommunen har tilsynsmyndighet i forhold til kontrollplaner.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Nyttige linker

Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, Sandefjord kommune.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?