Vannmåler

For hvem?

Alle næringseiendommer og offentlige bygg i Sandefjord skal ha vannmålere installert. Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Alle boligeiendommer skal betale vann- og avløpsgebyr etter stipulert eller målt forbruk.
Både abonnenten og kommunen kan kreve at det faktureres etter målt forbruk ved installasjon av vannmåler.

NB! Husk å lese av vannmåleren flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.

Avlesning vannmåler

Når du mottar avlesningskort, må du lese av måleren og sende inn forbruket. Du kan enten logge inn nedenfor og registrere forbruket elektronisk, eller du kan returnere avlesningskortet innen angitt frist.

Abonnenter med ordinær avlesning får avlesningskort i desember hvert år. Øvrige abonnenter (hytter, jordbruk m.m.) mottar avlesningskort i oktober.

Påloggings-ID og pinkode finner du øverst i høyre hjørnet på avlesningskortet. Har du spørsmål, send oss gjerne en e-post.

 

Registrer forbruk av vann

 

Gebyr

Priser fremgår av betalingsregulativ for vann og avløp.

Som abonnent har du ansvar for å kjøpe inn din egen vannmåler. Denne trenger du en godkjent rørlegger til å installere.

Installasjon

Ved installasjon av vannmåler, husk:

Type vannmåler skal være i samsvar med kommunens retningslinjer. Du trenger normalt ikke å legge ved tegninger av innvendig sanitæranlegg (se SAK §§ 14 og 15). For større bygg, byggefelt og lignende kreves tegninger, beregninger og lengdeprofiler av utvendige ledningsanlegg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?