Vannmåler

For hvem?

Alle næringeiendommer og offentlige bygg i Sandefjord skal ha vannmålere installert. Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp.

Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt.

NB! Husk å lese av vannmåleren flere ganger i året, slik at du kan avdekke en eventuell vannlekkasje eller feil på måleren.

Avlesning av forbruk

Registrer forbruk av vann

Gebyr

Priser fremgår av betalingsregulativ for vann og avløp.

Som abonnent har du ansvar for å kjøpe inn din egen vannmåler. Denne trenger du en godkjent rørlegger til å installere.

Installasjon

Ved installasjon av vannmåler, husk:

Type vannmåler skal være i samsvar med kommunens retningslinjer. Du trenger normalt ikke å legge ved tegninger av innvendig sanitæranlegg (se SAK §§ 14 og 15). For større bygg, byggefelt og lignende kreves tegninger, beregninger og lengdeprofiler av utvendige ledningsanlegg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?