Frostskader på vannrør

Når vann fryser til is, øker volumet med cirka 10 prosent. I et lukket rør vil trykket stige helt til noe brister. 

Du eier selv vannrør i og til huset. 

Det er viktig å ta noen forholdsregler for å unngå at rørene fryser i kulda. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

 

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft - vannrør trenger god isolering
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk
  • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.