Oversvømmelse og lekkasje

Vannlekkasje og oversvømmelse?

Ved akutte situasjoner utenom arbeidstid ring rørleggervakt:

  • Rørleggervakt syd (Sandefjord) på telefon  33 41 59 98
  • Rørleggervakt nord (Stokke og Andebu) på telefon 40 90 41 79

Ved behov for lensepumping, ring brannvesenet på telefon 33 41 60 00

I vanlig kontortid, ring teknisk etat på telefon 33 41 60 00

Ring forsikringsselskapet ditt.

All elektrisk strøm i de oversvømmede lokalene og rommene kobles ut. Pass imidlertid på at eventuelle dreneringspumper ikke stanses.

Flytt om mulig gjenstander og inventar som kan ta skade av vann og fuktighet.

Vær nøye med hygienen etter kontakt med avløpsvann som har trengt inn.

Noter alle tiltak du gjorde før, under og etter oversvømmelsen for å begrense skaden. Det kan være nyttig for en eventuell erstatningssak.

Se også brosjyre om kjelleroversvømmelser.

Tilstopping/tilbakeslag

Ved kloakkstopp og tilbakeslag av avløpsvann fra hovedledningen, ta kontakt med kommunen.

  • Kl. 8-15.30: Teknisk etat, telefon: 33 41 63 10
  • Utenom arbeidstid, vakttelefon: 33 41 59 98

Vannledningsbrudd

Ved utvendige vannledningsbrudd vil avdelingen for vann og avløp sørge for vannavstengning.

Les mer om restverdisikring her

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?