Vannforsyning

Dårlig trykk eller kvalitet

Dersom det er noe unormalt med vanntrykket eller vannkvaliteten (brunt vann, lukt eller liknende), skal du melde dette til

  • teknisk etat, telefon: 33 41 63 10, kl. 8-15.30
  • vakttelefon: 33 41 59 98 utenom arbeidstid
    (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste virkedag)

Ved behov benytter kommunen varsling via sms og talemelding til fasttelefon til befolkingen innenfor avgrensede områder.

Varsling om vannavstenging

Sandefjord kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne, UMS Servicevarsling.  Du vil få beskjed via telefon eller SMS ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Systemet kan også bli brukt for å nå ut til innbyggerne med annen viktig informasjon.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner. Eventuelt en automatisert talemelding til de kontaktpersoner som kun er registrert med fasttelefon.

Her kan du registrere deg og lese mer om telefonvarslingen.

Søk om tilknytning til vannledning

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal vannledning, kan søke om det.

For å få tilgang til tjenesten må du kontakte et godkjent foretak, rørleggerfirma/entreprenør. De leverer nødvendige søknadspapirer for behandling og godkjenning av tilknytning til offentlig vannforsyning.

Søknad sendes til

Sandefjord kommune
Teknisk etat
Sanitæravdelingen
Postboks 2025
3202 Sandefjord.

Søknaden behandles av teknisk etat. Normal saksbehandlingstid er 1-2 uker, forvaltningsloven angir en frist på 3 uker.

Alle som er tilknyttet kommunal vannforsyning, har tilgang på godt vann med riktig trykk. Kommunen er ansvarlig for vannforsyningen fram til tilkoplingspunktet for den enkelte abonnents stikkledning.

Gebyr

Vannforsyningen finansieres 100 prosent av abonnentene (selvkost). Kommunens folkevalgte regulerer avgiftene årlig.

Se avgifter for vann og avløp

Vanningsrestriksjoner 2020

Fra mandag 18. mai til fredag 21. august innføres det vanningsplan for Sandefjord kommune.

Vanning kan skje etter forbokstav i etternavn eller navn på borettslag/sameie, på følgende dager mellom kl. 18.00 og 23.00:

A-G: tirdag og fredag
H-L: onsdag og lørdag
M-A: mandag og torsdag

Det er tillatt å vanne bed, busker og lignende med håndholdt hageslange med munnstykke, så lenge du kun vanner på de dagene som er avsatt til deg. Vanning av plen med spreder eller åpen slange er ikke tillatt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vann og avløp, Steinar Hansen tlf. 409 17 704.

Fritidsboliger/hytter har kun anledning til å benytte vannkanne (ikke spreder eller hageslange)

Det kan gis dispensasjon for vanning av nysådd plen eller ferdigplen, samt nyanlagte busker og hekker. Søknad om dispensasjon sendes postmottak@sandefjord.kommune.no. 

NB! I periode med tørke og lite vann i magasinene vil det ikke bli gitt dispensasjon til vanning av nysådd plen eller ferdigplen.

Du finner informasjon om vanningsrestriksjoner og diverse praktiske råd på nettsidene til Vestfold Vann IKS.

Lover og regelverk

Drikkevannsforskriften – Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?