Ny jernbane

Ny jernbane - InterCity

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen, som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

I Vestfold skal det i følge Nasjonal Transportplan bygges:

  • Sammenhengende dobbeltspor sørover, fram til Tønsberg i 2024.
  • Dobbeltspor mellom Tønsberg og Larvik (40 kilometer) innen 2032 (som gir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Porsgrunn)
  • Ti nye stasjoner

Reisetiden mellom Larvik og Oslo er beregnet å bli 1 time og 20 minutter - dvs 40 minutter raskere enn i dag.

5. desember 2018 presenterte Bane NOR sin anbefaling om hvor traseen mellom Stokk og Sandefjord bør ligge. Anbefalingen ble først lagt fram for de folkevalgte og deretter for innbyggerne på et folkemøte i Hjertnes. Møtet i kommunestyresalen for de folkevalgte ble i sin helhet filmet og ligger tilgjengelig her.   Selve anbefalingen; Torp Vest, kommer 1'04'26 ut i opptaket.

På Bane NORs egne nettsider finner du alltid oppdatert informasjon om prosjektet.

Du kan også følge prosjektet på Bane NORs Facebookside om InterCity

Stasjonsmodellene  

Bane NOR skal utrede tre alternative korridorer gjennom Sandefjord kommune, fra Stokke i nord til kommunegrensa mot Larvik i sør. I disse korridorene er det foreslått en stasjonslokalisering i Stokke, to alternativer ved Torp, og to muligheter i Sandefjord by.

3D-modeller av forslagene til nye stasjonsområder i Sandefjord og Stokke, finner du på her

Politiske vedtak

Nedenfor finner du alle politiske vedtak som er besluttet om InterCity-prosjektet i Sandefjord kommune.

Fastsetting av planprogram (desember 2017)

Kommunens høringsuttalelse (april 2017)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?