Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Når planarbeid igangsettes, skal naboer, berørte og andre interesserte varsles. Normalt varsler kommunen oppstart med annonse i avisa og med brev til naboer og berørte, med en frist for å komme med merknader til det som er hovedhensikten med planarbeidet.