Vedtatte reguleringsplaner

Reguleringsplaner vedtas av kommunestyret. Når en plan er vedtatt, kunngjør kommunen vedtaket i avisa og i brev til naboer og berørte, med en frist for å klage.

Planene vises på denne nettsiden i cirka fem uker etter kunngjøring.