Bålbrenning

Forurensningsloven forbyr i utgangspunktet all brenning utendørs og brenning av avfall i småovner ute og inne. En lokal forskrift om brenning av avfall (ekstern lenke) gir imidlertid kommunen rett til å innføre unntak fra forbudet i loven.

Forskriften åpner for følgende type brenning:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.
  • Brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke.
  • Brenning av avispapir og liknende i vedovn ved opptenning.
  • St. Hansbål etter tillatelse fra kommunen. Det gis ikke tillatelse til brenning av annet enn rene materialer.