Fyrverkeri

Bruk av fyrverkeri

 • I Sandefjord er det kun tillatt å avfyre fyrverkeri 31. desember i tidsrommet kl. 18.00-02.00.
 • Dersom du ønsker dispensasjon fra denne vedtekten, må du søke politiet om tillatelse.
 • Får du innvilget dispensasjon av politiet, må du henvende deg til brannvesenet, som deretter foretar en brannteknisk vurdering og eventuelt gir en endelig tillatelse.
 • Det er en forutsetning at grunneier har gitt sin tillatelse.
 • Du må være minst 18 år for å bruke fyrverkeri.
 • Fyrverkeri skal brukes til det formål de er bestemt for og i samsvar med bruksanvisningen som følger varen.
 • Velg plass for avfyring av fyrverkeri slik at det ikke oppstår skade på personer eller omgivelser.

Salg av fyrverkeri

Salg av fyrverkeri er regulert av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Salget kan kun foregå i tidsrommet 27.-31. desember. Ønsker du å selge fyrverkeri, må du søke brannsjefen om tillatelse. Søknadsfristen er 1. mai.

Krav til selger

 • Den som skal selge fyrverkeri, må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
 • Den som er ansvarlig for salget, må dokumentere kunnskap om varene som skal selges. I praksis vil dette si et kurs som avholdes av Norsk Brannvernforening i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Forretningen må ha lokale som minimum tilfredsstiller den til enhver gjeldende byggforskrift.
 • Det er tillatt med utendørs salg etter spesielle bestemmelser.
 • I forbindelse med utsalgsstedet skal det være egnet lager for fyrverkeri eller utendørs spesialcontainer.
Sandefjord brann og redning

Besøksadresse:

Hystadveien 9
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?