Brannsikkerhet ved overnatting

Bygg som må brannsikres

Ved overnatting i bygg som ikke er tilrettelagt og godkjent for dette, må brannsikkerheten vurderes spesielt. Eksempler på slike bygg er skoler, barnehager og forsamlingslokaler.

Send melding til brannvesenet

Arrangøren må i god tid gi melding til brannvesenet om hvordan sikkerheten skal ivaretas.

Du kan sende melding som e-skjema med direkte innsending:

Send melding til brannvesenet

Du kan eventuelt fylle ut skjema i Word og sende via e-post:

Melding om brannsikkerhet

Viktig informasjon til arrangøren

  • En representant fra eieren skal tillegges ansvaret for at brukere av bygningen blir orientert om nødutganger, slokkeutstyr og nødvendig vakthold.
  • Brukeren skal utpeke en ansvarlig voksen kontaktperson.
  • Røykvarslere skal monteres i alle rom som skal benyttes til overnatting. (Dersom det ikke allerede er montert et automatisk brannalarmanlegg.)
  • Rømningsveier og utganger skal være ryddige.
  • Dersom det ikke er brannalarmanlegg med direkte overføring til brannvesenet, skal det være våken nattevakt med tilgang på telefon.
  • I rom som skal benyttes til overnatting, skal enhver person disponere minimum 4 m² inklusiv soveplass. (Det betyr at et klasserom på 60 m² kan benyttes av 15 personer.)
  • Ved hver overnatting skal arrangøren i god tid melde fra til brannvesenet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?