Bålbrenning i Sandefjord kommune

Lurer du på hvilke regler som gjelder for bålbrenning i Sandefjord kommune? Her finner du informasjonen du trenger.

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Hvis brannfaren er spesielt stor i dette tidsrommet kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder. Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder. For Sandefjord kommune vil slik informasjon komme i lokalavisa, på kommunens nettsider og på Sandefjord brann og redning sin facebookside.

Les mer om bålbrennning på siden Din brannsikkerhet- På fritiden. 

Sandefjord brann og redning