Bålforbud fra 15. april

Lurer du på hvilke regler som gjelder for bålbrenning i Sandefjord kommune? Her finner du informasjonen du trenger.

I Sandefjord kommune har vi en lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  Denne forteller at det i utgangspunktet er forbud mot all brenning som skjer utendørs.

Du har i tidsrommet 16. september til 14. april allikevel lov til følgende; brenning på grillinnretninger, av rent trevirke i utepeiser og «kaffebål» brukt i tradisjonelt friluftsliv. Dette må ikke foregå så nært vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade, og grill må ikke settes direkte på underlaget.

Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Hvis brannfaren er spesielt stor i dette tidsrommet kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder. Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder. For Sandefjord kommune vil slik informasjon komme i lokalavisa, på kommunens nettsider og på Sandefjord brann og redning sin facebookside.

Sandefjord brann og redning