Bålforbud

15. april - 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark

I forbudet ligger det allikevel en mulighet for bålbrenning, men kun dersom det "åpenbart ikke er fare for brann". I perioden 15. april til 15. september er det ansett som uaktsomt å benytte seg av åpen varme fordi det øker faren for gress, lyng og skogbranner i områder som er svært sårbare.

Du har likevel lov å grille, men benytt deg av tilrettelagte bålplasser der det ikke er fare for at brann kan oppstå, og husk at du er ansvarlig for å vurdere om vind- og værforhold tillater aktiviteten. Bålet skal være fullstendig slokt når du forlater det. En tilrettelagt bålplass er etablert på fast ubrennbart underlag og med god avstand til brennbart rundt bålplassen.

Dersom skogbrannfaren er stor bør du ikke bruke disse bålplassene heller.  

Oppdatert: 29.04.2022 kl.10:11

Publisert: 05.04.2020