Opphever midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild

Pressemelding angående skogbrannfare i vårt distrikt.

Larvik brann og redning (LBR) og Sandefjord brann og redning (SBR) opphever 24.05.2022 den midlertidige forskriften om forbud mot bruk av ild i sine kommuner.

Opphevelse av den midlertidige forskriften gjelder også bruk av ild i innmark, inkludert faste, tilrettelagte bålplasser. Skogbrannfaren er nå betydelig redusert etter at det har kommet, og kommer nok nedbør som gjør at risikoen ikke er så stor.

LBR og SBR minner om at det generelle bålforbudet fra 15 april til og med 15 september fortsatt gjelder, slik at alle må ta ansvar for egen bålbrenning hvis en velger å gjøre opp bål i områder det ikke kan føre til brann.


Les mer om dette her: https://skogbrannfare.met.no/ eller her https://www.dsb.no/