Spennende tider i Sandefjord brann og redning

Sandefjord kommune har nå ca. 62 000 innbyggere. Antall innbyggere øker, oppgavene vokser og vi nærmer oss 50 000 innbyggere i tettstedet Sandefjord.

På grunn av at tettstedet Sandefjord nærmer seg 50 000 innbyggere har politikerne bestemt at fra 1. september 2018 skal beredskapsstyrken økes med en person per vaktlag. Vi blir da bedre rustet til å utføre oppdrag i hele kommunen, samtidig som vi kan opprettholde god beredskap i nærområdene.

Brann og redningsetaten har en meget bra utstyrspark i form av kjøretøyer, pumper, båt med mer. Men utstyret slites og blir gammelt også på brannstasjonen, derfor er det besluttet at det skal investeres i ny brannlift i 2019. Liften blir ofte kalt for stigebilen av folk flest, men for oss i etaten så er det forskjell på brannlift og stigebil. Enkelt forklart så er en stigebil mer egnet som en stor stige, mens brannlift kan brukes i større utstrekning som en arbeidsplattform for oss. Det vil si ved pipebranner, oppdrag i høyden for kommunen og arbeid inn over tak ved husbranner.

Det stopper ikke her, for vi har også spesialisert oss litt mer på vannredning. Vi har gjennom en årrekke hatt beredskap for søk og redning i overflate i forbindelse med sjø og vann. I løpet av det siste året er vi også blitt kurset og sertifisert til redningsoppdrag under vann, men som fridykkere, som igjen vil si at vi kan gjøre korte dykk på begrenset dybde. Det er ofte i dette dybdeområdet at drukning og ulykker langs kaier skjer, og derfor ser vi dette som en stor mulighet for å redde liv.

I denne sammenhengen skal vi også oppgradere båten vår. Midler til dette er bevilget, og vi jobber for tiden med innkjøp av ny og større båt. En større båt vil gi oss bedre fleksibilitet i fjorden vår, med bedre lastekapasitet, lengre rekkevidde og større sikkerhet for oss mannskaper, og for innbyggerne. Denne håper vi skal være på plass i god tid før badesesongen 2018.

Sandefjord brann og redning