Tilrettelagte bålplasser

Se listen over tilrettelagte bålplasser og lær deg hvilke forhåndsregler som gjelder.

Det generelle bålforbudet gjelder ikke etter 15. september, men det er allikevel ikke fritt fram. Det kan fremdeles være tørt i skogbunn, og fare for brann i terreng. Det trengs regn over lengre tid for at skogbrannfaren reduseres. 

Sandefjord brann og redning har en pågående kartlegging av bålplasser i kommunen som kan gjøre det litt lettere å finne en egnet bålplass. Felles for bålplassene på vår liste er blant annet at flere er anlagt med betongring slik at bålplassen er tydelig avgrenset, og det er god avstand til gjenstander, busker og trær som kan brenne. Bålplassene kan være kommunale, anlagt av nærmiljøutvalg eller privatpersoner, og vedlikehold er derfor opp til initiativtager.  

Dersom du velger å bruke en av disse bålplassene, både i perioden med bålforbud (15. april til 15. september), og øvrige deler av året, så må du vite dette; Den som tenner bålet er alltid ansvarlig for at det skjer på en forsvarlig måte som ikke fører til brann, og at bålet er slokt når det forlates. Husk at det trengs mengder med vann for å slokke et bål.

Er skogbrannfaren stor skal du ikke brenne bål, heller ikke på disse bålplassene.  

Område

Oppbygning bålplass

EU 89

UTM-sone 32

Nord

EU 89

UTM-sone 32 Øst

Bokemoa - Kvellestadåsen

Betongring

6565680

573423

Breidablikk aktivitetspark

Relativt store, stabile steiner

6556990

570287

Fevangskogen Jernfat 6560404 572374

Haugenskogen, Skogselskapet

Betongring

6554380

566278

Hjertnesskogen

Ring med små og litt større steiner

6554404

569512

Marum, lysløypa

Jernfat

655169

568522

Melsomvik - Overan

Betongring

6565237

576675

Kodal - Beverstien - hovedbålplass

Betongring

6565142

564978

Tangen

Store steiner

6551455

571606

Virik skole

Betongring med steiner

6554663

569012

Åbol

Stabile steiner i ulik størrelse

6558071

569652

Goksjø - Blauthølet

Betongring murt fast

6560282

566322

Helgerød skole

Betongring med rist

6557566

573445

Skoleskogen v/Trudvang bhg

Betongring

 6556336

569936 

 

Kartleggingen fortsetter, så flere tilrettelagte bålplasser kan komme til på denne listen. Vær oppmerksom på at enkelte plasser også kan falle ut av listen dersom forholdene på stedet endres.

Vi håper også å få informasjon om bålplasser inn i turkart tilgjengelig for publikum, i samarbeid med andre enheter i kommunen.

 

Oppdatert: 03.01.2023 kl.12:07

Publisert: 17.09.2021