Feiing og boligtilsyn

Bakgrunn for lovpålagt feiing og boligtilsyn

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i piper og ildsteder blir feiet etter behov, og minst en gang hvert fjerde år. Hvert fjerde år skal det kontrolleres at fyringsanlegget er intakt og fungerer som forutsatt. Du kan lese mer om dine rettigheter og plikter i forbindelse med feiing og tilsyn i Forskrift om brannforebygging.

Feiing

Varsling

Du blir varslet om besøk av feieren med SMS varsling to til fire dager før besøket. Svar på mottatt melding via link i tekstmeldingen om at besøket passer. Dersom det ikke passer, ta kontakt med aktuell feier. Hvis ikke ny avtale er på plass innen 3 uker, vil det påløpe en tilleggsavgift ved nytt besøk. Avgiften er for tiden 480,- inkl. mva. (2018).

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På sms-varslet er det derfor et direktenummer til den aktuelle feieren.

Ved feiing er det svært ønskelig at huseier/beboer er til stede. Feieren vil ikke foreta feiing dersom det kun er barn/unge under 18 år tilstede, med mindre dette er avklart mellom feier og foresatte på forhånd. Dersom det er feiing fra loftet eller 2. etasje, beboer være tilstede.

Forberedelser før feiing

Du må stenge trekken og lukke peisdøren(e). Dersom det er avtalt at feieren kan gjennomføre feiing uten at du er hjemme, må du selv feie røykrøret fra ovnen inn mot pipa, samt ta ut sot fra sotluken. Feier står ikke ansvarlig dersom rom i boenheten blir sotet pga manglende forberedelser.

Les mer om hva feiing innebærer

Feieavgift

Feieavgiften er inkludert i de kommunale avgiftene. Merket som feie-/tilsynsavgift på fakturaen.

Boligtilsyn

Varsling

Du blir varslet om besøk av feieren med SMS varsling to til fire dager før besøket. Svar på mottatt melding via link i tekstmeldingen om at besøket passer. Dersom det ikke passer, ta kontakt med aktuell feier.

Vi forsøker så langt som mulig å etterkomme den enkelte huseiers ønske om å avtale tid. På sms-varselet er det derfor et direktenummer til den aktuelle feieren. Ved tilsyn huseier/beboer (person over 18 år) være til stede.

Les om hva tilsyn innebærer

Tilsynsavgift

Feieavgiften er inkludert i de kommunale avgiftene. Merket som feie/tilsynsavgift på fakturaen.

Feierrelaterte tjenester

Utlån av feieutstyr

Dersom du ønsker å feie selv, enten hjemme eller på hytta, kan du låne feierutstyr på brannstasjonen. Prisen er 50 kr + mva. for en helg. Ved sen innlevering eller ødelagt utstyr kan det være at du må betale et gebyr.

Mer informasjon

Ildsted/pipe

Se Din brannsikkerhet - Ildsted for mer informasjon om regelverket rundt montering og rehabilitering av ildsted og pipe, samt feilsøking dersom du opplever at du ikke får fyr på riktig måte.

Kontaktinformasjon feiermester

Feiermester i Sandefjord brann og redning er Christin Forsmann. Hun kan nås på telefon 957 64 183, mellom kl 07.30 og 14.30, eller send e-post.

Sandefjord brann og redning

Besøksadresse:

Hystadveien 9
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?