Kampanjer og prosjekter

Trygg hjemme

Sikkerhetssjekk brann

Avdelinger i helse, sosial og omsorg gjennomfører en sikkerhetssjekk hvor kjente risikofaktorer blir vurdert. Forebyggende enhet ved Sandefjord brann og redning tilbyr hjemmebesøk til personer hvor sikkerhetssjekken har avdekket behov for videre oppfølging.

Hjemmebesøket består først og fremst av informasjon og veiledning om hvordan selv kunne bedre brannsikkerheten, enten det er i forhold til atferd eller valg av gjenstander/materialer.

Sandefjord brann og redning har fått midler til tekniske tiltak i forbindelse med Gjensidigestiftelsen og Det store brannløftet. Dette vil gi mulighet for å utplassere røykvarslere, seriekoblede røykvarslere, komfyrvakter og flammehemmende sengetøy, samt bytte av batteri i røykvarslere.

Sikkerhetssjekken og oppfølging dokumenteres i helsefagsystemet, og alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Kommunale boenheter

Hjemmebesøk i kommunale boenheter vil kunne gi avvik på bygning og brannteknisk utstyr. Avvik meldes til byggdrift /eiendom i kommunen, og disse har da ansvaret for å lukke avvikene.

Med et felles mål om å øke brannsikkerheten i kommunale boliger, samt å tilby personer egnede boenheter tilpasset den enkeltes funksjonsnivå, er det lav terskel for kontakt mellom boligkontoret, byggdrift/eiendom og brann.

Bekymringsmeldinger

Branntips.no er en nasjonal nettside for bekymringsmeldinger. Sandefjord brann og redning ønsker å få informasjon om steder eller personer hvor man opplever at brannsikkerheten står på spill. Både innbyggere og tilreisende oppfordres til å bruke den nasjonale nettsiden branntips.no dersom de oppdager noe som vekker bekymring. Informasjonen behandles konfidensielt.

Brannvernuka

Den nasjonale Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38. Fokuset kan variere, men det vi alltid være oppmerksomhet rundt det å gjennomføre brannøvelse. 

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten: Da går vi inn i den årstiden der antall boligbranner vanligvis øker. Folk trenger en påminnelse om brannsikkerhet før vi skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen.

Hvis det skulle begynne å brenne, gjelder det å gjøre de riktige tingene raskt og i riktig rekkefølge. All erfaring viser at det nytter å øve. Mange liv og store verdier har blitt reddet fra brann fordi de involverte hadde trent på hvordan de skulle opptre. Med Brannvernuka håper man å inspirere til økt hyppighet av og bedre kvalitet på brannøvelser på arbeidsplasser, i barnehager, skoler, institusjoner og ute i de tusen hjem.

I normalår er det også åpen brannstasjon i Sandefjord og Stokke lørdag i uke 38.  

Bjørnis

I 2020 ble Sandefjord brann- og redning et Bjørnis-brannvesen. Bjørnis er en ressurs i barnehagenes brannvernopplæring og brannvesenets forebyggende arbeid. I august flyttet Bjørnis inn på brannstasjonen i Hystadveien, og er du heldig kan du treffe han i forbindelse med ulike brannvernkampanjer gjennom året. Bjørnis har sin egen nettside med informasjon til foreldre og barnehager, samt aktiviteter og musikk for barna. 

Røykvarslerdagen 1. desember

Røykvarslerdagen er en nasjonal kampanje og et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. Hensikten med kampanjen er å få befolkningen til å teste røykvarslerne sine og bytte batteri.

Sandefjord brann og redning gjennomfører kampanjen med stand på sentrale steder i kommunen, og benytter også denne dagen til å komme med øvrige brannforebyggende råd inn mot julen.

Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en naturlig forlengelse av Røykvarslerdagen, og gjennomføres i begynnelsen av desember hvert år. Enkelte kommuner tilbyr hjemmebesøk med utfylling av et kontrollskjema utgitt av DSB. 

Sandefjord brann og redning velger å gjennomføre Aksjon boligbrann med utdeling av julekort med brannforebyggende råd, samt tilbud om hjelp til å skifte røykvarslerbatteri i boenheter i utvalgte områder i kommunen. Områdene varierer fra år til år.