Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Hvordan skal jeg avtale tidspunkt med feieren?

Du mottar en sms to til fire dager før avsatt tid for feiing/boligtilsyn. Det er viktig å lese hele meldingen, samt kvittere for mottatt melding.

Hvis du ikke har mulighet til å ta imot feieren, må du ringe mobilnummeret som står i meldingen og avtale nytt tidspunkt med den aktuelle feieren. Legg igjen beskjed hvis du ikke får svar. Feieren vil ringe deg opp igjen, eventuelt sende en sms. 

Hvis du ringer sentralbordet på Sandefjord brannstasjon, har vi ingen mulighet til å svare på spørsmål knyttet til dag og tidspunkt for feiing/boligtilsyn. Det er den enkelte feier som har oversikten.

Se nettsiden Feiing og boligtilsyn for mer informasjon.

Er det lov å brenne bål?

Små kaffebål/pølsebål er hovedsakelig lov i tiden fra 16. september til 14. april.

Hageavfall, kvist og lignende har du aldri lov til å brenne.

Se nettsiden Din brannsikkerhet - På fritiden for mer informasjon.

Kan jeg brenne St. Hans bål?

Brannsjefen vil i samråd med brannsjefer i nærliggende kommuner vurdere hvorvidt St. Hans bål kan tillates. Vi publiserer informasjonen i medier som facebook, lokalavis og på kommunens nettsider.

Se også lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Jeg er ansvarlig for et arrangement - skal jeg melde fra til brann og redning?

Se vårt informasjonsskriv for finne ut hva slags type dokumentasjon vi er ute etter i forbindelse med brannsikkerhet ved arrangementer.

Dersom arrangementet ditt krever skjenkebevilling eller involverer avspilling av musikk etter klokken 22, skal du søke til andre seksjoner i kommunen. Brann og redning får informasjon fra disse. Se informasjon om skjenkebevilling og om musikk/støy.

Andre arrangementer som ikke involverer skjenking eller musikk, men som skal avholdes i byggverk eller på områder som normalt ikke benyttes til slike formål, skal du melde direkte til brann og redning. 

Send e-post om arrangement

Hvis det er snakk om overnatting i bygning som normalt ikke benyttes til dette, se vår side om Skjema og meldinger - Melding om overnatting.

Jeg ønsker å brenne ned et hus på tomten min - kan brann og redning hjelpe meg?

Brann og redningsvesenet har et krav om varme øvelser for sine mannskaper. Nedbrenning av hus er en arena hvor dette er mulig.

Nedbrenningsobjekter som brann og redningsvesenet måtte ønske å benytte seg av, må være miljøsanert i henhold til gjeldende krav for miljøsanering av bygninger.

Nedbrenning anses som riving av bygg, og derfor er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Ta kontakt med beredskapsleder hvis du har et hus som du ønsker at vi skal brenne ned.

Har dere informasjon om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper?

Dette skrivet er gjeldende for Sandefjord brann og redning:

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Hvor oppdaterer jeg kontaktopplysninger for brannalarmen tilkoblet 110?

Dersom et byggverk har brannalarm tilknyttet 110-sentralen og det er behov for å endre kontaktopplysninger, eller hvis du har spørsmål knyttet til faktura eller lignende, skal du henvende deg til Vestviken på telefon 33 31 41 10 eller e-post 110@v110.no

Hvordan skal jeg få lagt nøkkel i nøkkelsafen?

Dersom byggverket har brannalarm tilknyttet 110-sentralen, har bygget også en nøkkelsafe. Denne blir kodet av det lokale brann- og redningsvesen.

Ta kontakt på telefon 33 41 60 10 når brannalarmtilknytningen er i orden og nøkkelsafe er montert, slik at vi kan kode safen og legge inn nøkkel.

Hvis du bytter nøkler, må du kontakte Sandefjord brann og redning på nytt.

Hvor er det lov å sende opp fyrverkeri for privatpersoner på nyttårsaften?

Det er lov å sende opp fyrverkeri utenfor sonen avmerket på følgende kart over Sandefjord sentrum.

 

Det er kun lov å sende opp fyrverkeri mellom kl.18.00 og kl. 02.00 nyttårsaften. Det er kun tillatt med fyrverkeri kjøpt i Norge.

Sandefjord brann og redning

Besøksadresse:

Hystadveien 9
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?