Om oss

Kontakt oss

Sentralbord brannstasjonen: telefon 33 41 60 10

Seksjonssjef brann og redning

Konstituert brannsjef: Carl F. Jacobsen, telefon 33 41 60 13 / 976 97 393

Beredskapsavdelingen

Vikarierende beredskapsleder: Oscar Eliassen,  telefon 33 41 60 15 / 977 28 969

Overbrannmester/materialforvalter: Jon Arne Hansen, telefon  33 41 60 16

Vakthavende brannmester: 480 80 043

Forebyggende avdeling

Leder/varabrannsjef: Øystein Mathisen, telefon 33 41 60 17 / 952 23 132

Branningeniør: Ivar Gade, telefon 33 41 60 21

Branningeniør: Anne-Sofie Heum, telefon 33 41 60 22

Branningeniør: Per Harald Øvrum Knudsen, telefon 33 41 60 18

Branningeniør: Line Hauschild, telefon 33 41 60 14

Branninspektør: Beathe Lassen, telefon 33 41 60 19 / 916 78 900

Feieravdeling

Feiermester: Christin Forsmann, telefon 33 41 60 12 / 957 64 183

Feier: Jamie Collao, telefon 482 06 292

Feier: Bent Hvitstein, telefon 908 42 442

Feier: Geir Ove Tallakstad Riis, telefon 905 91 509

 

Avdelinger

Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen er de du møter ved brann eller annen ulykke. Avdelingen består av fire vaktlag som går turnus, og hver vaktlag er besatt av fem eller seks personer. Disse er kasernerte, det vil si at mannskapene bor på brannstasjonen det døgnet de har vakt.  I tillegg er beredskapsleder/varabrannsjef og materialforvalter(overbrannmester) knyttet til avdelingen.

Vi har også deltidsmannskaper som er knyttet til stasjonen i Stokke. Dersom man er på vakt har man fire minutters forspenningstid. Dette betyr at man må være på plass på stasjonen og klar til å rykke ut på denne korte tiden. Mannskapene, som går turnus, må altså bo og jobbe i nærheten av stasjonen.  

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling er blant annet ansvarlig for å føre tilsyn med særskilte brannobjekter i kommunen. Vi jobber også med brannforebyggende informasjonstiltak og veiledning av virksomheter, borettslag og foreninger. Kurs, foredrag og øvelser gjennomføres etter forespørsel. Montering og teknisk drift av direktekoblede røykvarslere til 110-sentralen ligger også til denne avdelingen. Avdelingen består i dag av leder, fire branningeniører og en branninspektør.

Feieravdelingen

Feieravdelingen har i dag fire feiere og en feiermester. Vår, sommer og tidlig høst gjennomføres det behovsprøvd feiing. Feierne utfører også boligtilsyn, primært i vinterhalvåret. Da har de fokus på informasjon og veiledning knyttet til brannsikringsutstyr i hjemmet, i tillegg til inspeksjon av ildsted.

Våre stasjoner

Stasjon Sandefjord

Stasjon Sandefjord ligger i Hystadveien 9 i Sandefjord sentrum. Stasjonsbygget sto ferdig i 1999. Stasjonsbygget består av vognhall med tilhørende verksteder, slangetårn, kontorer for dagtidspersonell, kjøkken, stue, soverom til mannskapene, møterom og undervisningsrom.

Stasjon Stokke

Stasjon Stokke ligger i Kornmagasingata 6.

Om Sandefjord brann og redning

Historie

Brann- og redningsvesenet har naturlig nok hatt ulik organisering og flere navn opp gjennom tidene. Før Sandefjord i 1877 fikk et fast brannkorps bestående av en overbrannmester og fire konstabler, var varsling og slokking avhengig av byens borgere. Det var et visst antall vannspann i hver en bygning, basert på størrelse. Varsling ble gjennomført ved hjelp av kirkeklokker. I 1858 besto brannkorpset av 129 mann fordelt på 3 brannsprøyter og et redningskorps.

Også på 1880-tallet hadde det faste brannkorpset i byen mange ulike oppgaver. Rørleggerarbeid, veiarbeid og reparasjoner av bruer og stikkrenner. Kirketjeneste med ovnsfyring og ringing ved begravelser med mer. Dette arbeidet utførte brannkonstablene i tillegg til vakttjeneste på stasjonen (1 mann), og patruljering i gatene hver natt fra klokken ti til klokken fem (2 mann).

Faste mannskaper, materiell og varsling, økte og ble videreutviklet ettersom tiden skred frem. Den voldsomme bybrannen i 1900, der 51 hus ble tatt av flammene og en stor del av gamle Sandefjord brant ned, ble startet på en nyere tid for byen og brannvesenet. Byen fikk ny brannstasjon i Kirkegata 6, i en nyoppført bygning på arnestedet for bybrannen.

I 1999 flyttet Sandefjord brann- og feiervesen til nytt bygg i Hystadveien 9. Etter kommunesammenslåingen 1.1.2017 er vi fortsatt i de samme lokalene, nå under navnet Sandefjord brann og redning.

Sandefjord brannvesens historie 1830-1965 ble fortalt av brannmester Ole Jensen, og er tilgjengelig ved forespørsel.

Ledige stillinger?

Ledige stillinger i Sandefjord brann og redning lyses ut som øvrige stillinger i kommunen. Se alle ledige stillinger i kommunen.

Søkere til beredskapsavdelingen må bestå en standardisert fysisk test for å kvalifisere seg videre til øvrige tester og intervju. Alle ansatte må levere politiattest ved tiltredelse.

For krav til opplæring og kompetanse for personell se forskrift for dimensjonering og organsiering av brannvesen, kapittel 7. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?