Skjema og meldinger

Bekymringsmelding

Ser du noe som du tror er brannfarlig eller vet du om noen som du tror bor brannfarlig?

Eksempler kan være:

  • noen bor i en bolig som du er i tvil om er godkjent, f.eks. en garasje eller en kjeller
  • du har en nabo som du tror ikke kan ivareta sin egen brannsikkerhet
  • du mistenker at noen oppbevarer mye brannfarlig stoff på eiendommen sin
  • du er på kino, arrangement eller annet offentlig sted og opplever noe som er utrygt når det gjelder brannsikkerhet eller rømningsveier

Meld bekymring om brannfarlige forhold

Overnatting

Når bygg som ikke er tilrettelagt og godkjent for overnatting blir brukt til det, må brannsikkerheten vurderes spesielt. Eksempler på slike bygg vil være skoler, barnehager, forsamlingslokaler med videre.

Arrangøren må gi melding til brann- og redningsvesenet om hvordan sikkerheten skal ivaretas. Vi vil eventuelt etterspørre mer informasjon, gi veiledning og fastsette vilkår og sikringstiltak. Send meldingen minimum fem virkedager før overnattingen finner sted.

Meldeplikten skal sikre publikum ved brann og andre ulykker.
 

Send melding om overnatting

Installasjon av fyringsanlegg

Ildsteder som er godkjente i Norge, skal ha monteringsanvisning på et skandinavisk språk. Ildstedet skal kontrolleres av feieren etter montering, så skjema må sendes feieravdelingen i Sandefjord brann og redning.

Send melding om installasjon av fyringsanlegg

Handel med fyrverkeri

Det må søke om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II og III. Salg er kun lovlig i perioden 27. desember til 31. desember.

Søknadsfristen er 1. mai. Fra og med 2018 må du betale søknadsgebyr.

Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff for utfyllende informasjon.

Søk om tillatelse til handel med fyrverkeri 

Sandefjord brann og redning

Besøksadresse:

Hystadveien 9
3208 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 10

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?