Forurensning

Forurenset sjøbunn

Det er gjennomført svært omfattende tiltak for forurenset sjøbunn i Sandefjordsfjorden i løpet av 2017-18. 

Du kan lese alt om prosjektet på siden for Renere Sandefjordsfjord

Kostholdsråd for Sandefjordsfjorden

Det er ikke farlig å spise fisk som er fanget i Sandefjordsfjorden. Mattilsynet fraråder imidlertid å spise lever av fisk tatt i norsk skjærgård. Advarselen er gitt på bakgrunn av undersøkelser som viser at nivåer av dioksiner og dioksinlike PCB overskrider den grensen som er satt for når det er trygt å spise fiskelever. Disse miljøgiftene samler seg opp i fiskens lever.

Mattilsynet advarer også mot å spise krabbeinnmat fra krabber fangstet innenfor en linje fra Røyrvikholmen via Ytre Kisteholmen til fastlandet i Sandefjordsfjorden på grunn av høye verdier av kadmium.

Les mer om kostholdsråd på miljøstatus.no

Grunnforurensning

Forurenset grunn er områder der grunnen inneholder forurensning over grenseverdier gitt av Miljødirektoratet. Forurensningen kan være miljøgifter som tungmetaller eller oljeprodukter (organiske forbindelser).

Det finnes områder med forurenset grunn i Sandefjord kommune. Det er laget en oversikt over områder med forurenset grunn i kommunens kartløsning. Dette betyr ikke at alle andre områder i Sandefjord nødvendigvis er fri for forurensning.

Graving i forurenset grunn

Dersom du skal bygge eller grave i et område med antatt forurenset grunn må du lage en tiltaksplan som i de fleste tilfeller skal godkjennes av kommunen. Dersom du i forbindelse med graving eller bygging oppdager forurenset grunn, skal du straks stanse gravingen og kontakte kommunen.

Ved akutte tilfeller skal brannvesenet varsles.

Mer informasjon og retningslinjer om forurenset grunn finner du på Miljødirektoratets nettsider.

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?