Klima- og energiplan

Informasjon fra Miljødirektoratet

Klimatilpasningskonferansen 2018: Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Det var tema på klimatilpassningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018

Her er link til miljødirektoratets hjemmeside, og der kan man se alle presentasjonene, både på YouTube og PDF`er

Klima- og energiplan

Sandefjord kommune er i ferd med å vedta en ny klima- og energiplan for kommunen etter kommunesammenslåingen 2017.

Høringsutkast for ny klima- og energiplan (høringsfristen var 9.11.2018)

Hoveddel

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Strategi for klimatilpasning

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Strategidel

Under er en oversikt over tidligere planer for klima- og energi.

Gamle Sandefjord kommune:

Klimaplan og oppfølgende saksbehandling

Energiplan og oppfølgende saksbehandling

Gamle Stokke kommune:

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan - vedlegg

Gamle Andebu kommune:

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan - faktadel

Støtteordninger klima- og energitiltak

ENOVA er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Ulike støtteordninger for både privatpersoner og bedrifter er etablert.

Informasjon om sparetiltak fra Enova.

For barn og lærere er egne sider for Regnmakerne etablert.

Dersom du varmer opp boligen din med olje og ønsker alternativ oppvarmingskilde finner du informasjon om dette på " oljefri.no".

Dersom du bor i et større bygg innenfor sentrum av Sandefjord, kan det være muligheter for å knytte seg til fjernvarmenettet.

Enøkplan

Sandefjord kommune har utarbeidet en ENØK-plan  for perioden 2007 – 2012. Planen beskriver aktuelle tiltak for å redusere energibruken for 5 kommunale bygg. Det er også utredet mulighetene for å konvertere til fornybar energi ved 3 kommunale bygg.

Elbiler i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune var tidlig ute med å anskaffe 10 elbiler til bruk i Helse- og sosialetaten i 2010. Kommunen har nå mange forskjellige el-biler til ulik tjenestebruk, både person- og varebiler. Elbilene fungerer godt som tjenestebiler, og er i mange sammenhenger foretrukket fremfor biler med fossilt brennstoff. Hver gang kommunen skal anskaffe nye kjøretøy blir det vurdert om elkjøretøy kan benyttes.

Klima- og miljøseksjonen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?