Klima- og energiplan

Klimaplan

Sandefjord kommune er i ferd med å utarbeide en ny klima- og energiplan for kommunen etter kommunesammenslåingen 2017. Inntil videre arbeides det etter de tidligere kommunenes planer.

Planprogrammet for ny klima- og energiplan er nå ute på høring fram til 30.06.2017.

Under er en oversikt over eksisterende planer for klima- og energi.

Gamle Sandefjord kommune:

Klimaplan og oppfølgende saksbehandling

Energiplan og oppfølgende saksbehandling

Gamle Stokke kommune:

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan - vedlegg

Gamle Andebu kommune:

Klima- og energiplan

Klima- og energiplan - faktadel

Støtteordninger klima- og energitiltak

ENOVA er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Ulike støtteordninger for både privatpersoner og bedrifter er etablert.

Informasjon om sparetiltak fra Enova.

For barn og lærere er egne sider for Regnmakerne etablert.

Dersom du varmer opp boligen din med olje og ønsker alternativ oppvarmingskilde finner du informasjon om dette på " oljefri.no".

Dersom du bor i et større bygg innenfor sentrum av Sandefjord, kan det være muligheter for å knytte seg til fjernvarmenettet.

Enøkplan

Sandefjord kommune har utarbeidet en ENØK-plan  for perioden 2007 – 2012. Planen beskriver aktuelle tiltak for å redusere energibruken for 5 kommunale bygg. Det er også utredet mulighetene for å konvertere til fornybar energi ved 3 kommunale bygg.

Elbiler i Sandefjord kommune

Sandefjord var tidlig ute med å anskaffe 10 elbiler til bruk i Helse- og sosialetaten (2010). Kommunen har nå mange forskjellige el-biler til ulik tjenestebruk, både person- og varebiler. Elbilene fungerer godt som tjenestebiler, og er i mange sammenhenger foretrukket fremfor biler med fossilt brennstoff. I innkjøpsreglementet til kommunen står det at det ved alle anskaffelser av kjøretøy skal det vurderes om elbiler kan benyttes.

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?