Klima- og energiplan

Klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning i Sandefjord kommune:

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Strategidel

 

Du kan lese mer om klimatilpasning på miljøstatus.no.

Klima- og energiplan

Sandefjord kommune i 2019 vedtatt ny kommunedelplan for klima- og energi. Planen består av:

Hoveddel

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Støtteordninger klima- og energitiltak

ENOVA er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Ulike støtteordninger for både privatpersoner og bedrifter er etablert.

Informasjon om sparetiltak fra Enova.

For barn og lærere er egne sider for Regnmakerne etablert.

Dersom du varmer opp boligen din med olje og ønsker alternativ oppvarmingskilde finner du informasjon om dette på " oljefri.no".

Dersom du bor i et større bygg innenfor sentrum av Sandefjord, kan det være muligheter for å knytte seg til fjernvarmenettet.

Elbiler i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune var tidlig ute med å anskaffe 10 elbiler til bruk i Helse- og sosialetaten i 2010. Kommunen har nå mange forskjellige el-biler til ulik tjenestebruk, både person- og varebiler. Elbilene fungerer godt som tjenestebiler, og er i mange sammenhenger foretrukket fremfor biler med fossilt brennstoff. Hver gang kommunen skal anskaffe nye kjøretøy blir det vurdert om elkjøretøy kan benyttes. Innen 2025 skal 80 % av kommunens personbilpark være utslippsfri, og i 2030 skal hele personbilparken være utslippsfri.

Utslipp fra fergetrafikk i Sandefjord kommune

Utslippene fra sjøfart i Sandefjord kommune er i all hovedsak fra fergetrafikken til Strømstad. Wood Group Norway har gjort utslippsberegninger som viser utslippene fra fergetrafikken i perioden 2016-2020. Med innføring av landstrøm og Color hybrid har utslippene blitt redusert med ca. 8500 tonn CO2-ekvivalenter de siste fire årene. 

Rapport fra Wood Group Norway om utslippene fra fergetrafikken.

Klima- og miljøseksjonen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?