Klima- og energiplan

Informasjon fra Miljødirektoratet

Klimatilpasningskonferansen 2018: Samarbeid nasjonalt - styrke lokalt

Hvordan kan kommunene ta i bruk kunnskap og praktiske verktøy for å tilpasse sin kommune til klimaendringer, og hvordan kan sentrale myndigheter bidra? Det var tema på klimatilpasningskonferansen på Lillestrøm 29. november 2018

Her er link til miljødirektoratets hjemmeside, og der kan man se alle presentasjonene, både på YouTube og som dokumenter i .pdf-format 

Klima- og energiplan

Sandefjord kommune i 2019 vedtatt ny kommunedelplan for klima- og energi. Planen består av:

Hoveddel

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Strategi for klimatilpasning

Kunnskapsdel

Handlingsdel

Strategidel

Støtteordninger klima- og energitiltak

ENOVA er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Ulike støtteordninger for både privatpersoner og bedrifter er etablert.

Informasjon om sparetiltak fra Enova.

For barn og lærere er egne sider for Regnmakerne etablert.

Dersom du varmer opp boligen din med olje og ønsker alternativ oppvarmingskilde finner du informasjon om dette på " oljefri.no".

Dersom du bor i et større bygg innenfor sentrum av Sandefjord, kan det være muligheter for å knytte seg til fjernvarmenettet.

Elbiler i Sandefjord kommune

Sandefjord kommune var tidlig ute med å anskaffe 10 elbiler til bruk i Helse- og sosialetaten i 2010. Kommunen har nå mange forskjellige el-biler til ulik tjenestebruk, både person- og varebiler. Elbilene fungerer godt som tjenestebiler, og er i mange sammenhenger foretrukket fremfor biler med fossilt brennstoff. Hver gang kommunen skal anskaffe nye kjøretøy blir det vurdert om elkjøretøy kan benyttes.

Klima- og miljøseksjonen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?