Lokal luftkvalitet

Lokal luftkvalitet

Som kystby med god luftutskiftning har Sandefjord for det meste god luftkvalitet. Målinger viser at forurensing i Sandefjord i all hovedsak ikke overskrider grenseverdiene.  Dersom du likevel opplever dårlig luftkvalitet, kan det skyldes veitrafikk, vedfyring og industriutslipp.

Fra 2015 til 2016 ble det gjennomført stedsspesifikke undersøkelser av luftkvalitet i Sandefjord kommune.

Bålbrenning

For å forhindre forurensning og helseproblemer for kommunens innbyggere, er det ikke tillatt å brenne avfall på bål utendørs eller i småovner.
Se forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Sandefjord kommune.

Kommunen ønsker i størst mulig grad å resirkulere avfall. I tillegg til å forårsake direkte helseplager, kan brenning også føre til forurensing av luft, jord og vann. Avfall kan leveres på Kastet miljøstasjon.

Teknisk etat

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?