Uønskede plantearter

Hageavfall og uønskede plantearter

Lever avfallet til gjenvinningsstasjonen på Kastet for å hindre at planter fra din hage truer vårt biologiske mangfold.

Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall å bli kvitt, men ikke helt vet hvor du skal gjøre av dette? På Kastet kan husstandene gebyrfritt levere hageavfallet på forsvarlig og lovlig vis.

Hageplanter truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av artene på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Lever hageavfallet på gjenvinningsstasjonen. Husk at det er forbudt å dumpe avfall i naturen!

Se forskrift om fremmede arter. Her finner du blant annet en oversikt over arter som er forbudt å innføre, omsette og sette ut i Norge.

Merk deg disse

Vær også oppmerksom på disse

 • Kanadagullris
 • Russekål
 • Gravmyrt
 • Fagerfredløs
 • Russesvalerot
 • Rynkerose
 • Syrin
 • Gravbergknapp
 • Filtarve
 • Mispler
 • Gullregn

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?