Handlingsplan for plast

Sandefjord kommune vedtok i 2020 en handlingsplan for plast. I planen utredes utfordringene med plast, og strategi og mål beskrives. Forebyggende tiltak for å redusere plastbruken og skadebegrensende tiltak er beskrevet. 

Handlingsplan for plast i Sandefjord kommune