Olje- og parafintanker

Fyring med olje og parafin blir forbudt fra 2020

Regjeringen har vedtatt å innføre forbud mot fyring med fossil brensel fra 01.01.2020. Dette innebærer at private husholdninger som bruker fyringsolje og parafin, må finne andre alternativer til oppvarming.

Tanker som ikke lenger er i bruk skal tømmes, renses og fjernes. Dette er et krav i gjeldende forskrifter.

Det er fullt mulig å bygge om fyringsanlegg for å benytte bio-fyringsolje, men dette er ofte et kostbart alternativ. Det er heller ikke en løsning som myndighetene anbefaler. Vi anbefaler å ta kontakt med Enova for å finne frem til de beste alternativene Det er også Enova som administrerer aktuelle tilskuddsordninger. Se www.enova.no

Se også nyttig informasjon på www.oljefri.no

Tankeiernes viktigste plikter

Meld fra om nedgravd tank

Tankeierne har plikt til å melde fra til kommunen at de har en nedgravd tank:

Registreringsskjema olje-/parafintank (Word)

Registreringsskjema olje-/parafintank (pdf)

Utfylte registreringskjema kan sendes i vanlig post eller som e-post.

Husk å påføre tankens adresse og det du har av opplysninger om tanken.

Periodisk tilstandskontroll

Forskriften setter krav til periodiske tilstandskontroller:

  • Ståltanker skal kontrolleres ved 15 års alder.
  • Glassfibertanker skal kontrolleres etter 30 år.

Tankeier skal dokumentere at tanken til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Svært få gjennomfører påkrevde tilstandskontroller. Dette betyr i praksis at tilnærmet alle nedgravde oljetanker i stål er ulovlige, med mindre det gjennomføres tilstandskontroll som dokumenterer at tankene er i forskriftsmessig stand.

Med tanke på det varslede forbudet anbefaler kommunen å sanere tankene så raskt som mulig. Det er fornuftig å bruke pengene på å sanere tankene framfor å gjennomføre en tilstandskontroll, som også koster en del penger.

Registrering av alle oljetanker i Stokke og Andebu i 2018

Sandefjord kommune er nå i gang med å registrere alle oljetanker innenfor de nye kommunegrensene.  Kommunen ønsker spesielt å få bedre oversikt over olje- og parafintanker i Andebu og Stokke. I tidligere Stokke kommune har man i dag svært mangelfull oversikt over tanker.

Alle i Stokke og Andebu vil få en melding via SMS. Det vil videre bli hengt opp informasjon og lagt ut registreringsskjemaer i dagligvarebutikker som har post i butikk og på kommunens servicekontorer i Andebu og Stokke.

Spørsmål?

Har du spørsmål om din oljetank og registreringen, kan du kontakte klima- og miljøseksjonen på telefon 33 41 63 94 eller 33 41 63 61.

Klima- og miljøseksjonen

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3
3202 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3247 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?