Jaktvald

Jaktvald i Sandefjord kommune

Hjorteviltjakt i Sandefjord kommune er organisert gjennom kommunalt godkjente jaktvald.

Søknad om godkjenning av vald

Et vald må være større enn et lovbestemt minsteareal for å kunne bli et godkjent jaktvald i kommunen. Det er skog og myr som er tellende areal i søknaden.

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Sandefjord