Einar Idland, telefon 33 43 81 68

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62 

Landbruk i Sandefjord

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er stasjonert i Andebu sentrum 26, 2. etasje. (over biblioteket).

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid, men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Landbrukskontoret forvalter følgende lovverk med tilhørende forskrifter:

  • jordloven
  • skogbruksloven
  • konsesjonsloven
  • forurensingsloven, landbruksrelatert forurensing

 Andre oppgaver:

  • jord- og skogbruksforvaltning
  • bygdeutvikling
  • skogfondordningen

Skjema fra Landbruksdirektoratet

Alle skjema som brukes i landbruksforvaltningen ligger på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Landbrukskontoret

Besøksadresse:

Andebu sentrum 26
3158 Andebu

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 43 81 68

Landbrukskontoret er stasjonert i Andebu sentrum 26, 2. etasje. (over biblioteket).

Kontoret er åpent for publikum i ordinær åpningstid (08:00- 15:30), men det kan være lurt å avtale tid på forhånd. Velkommen!

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Einar Idland, telefon 33 43 81 68

Bergljot Styrvold, telefon 33 43 81 61

Heidi Hegna, telefon 33 43 81 66       

Sanela Jacobsen, telefon 33 43 81 60              

Terje Rasmussen, telefon 33 43 81 62