Sandefjord planforum 4. februar 2021

Sandefjord planforum 4. februar

Første møte i Sandefjord Planforum ble holdt digitalt 4. februar 2021. Presentasjonene som ble holdt er tilgjengelig ved å trykke på lenkene under. Asplan Viaks rapport gjøres tilgjengelig på denne siden når den er ferdigstilt. 

Program for Sandefjord planforum 4. februar

  • Velkommen, v. Maria Sundby Haugen og David Bakke Haugen

          - Litt informasjon om Sandefjord planforum

         - Planprogram på høring (oppstart av planarbeid)

         - Pågående arbeid i forbindelse med byutviklingsplanen

         - Pågående arbeid med fortettingsrapport

         - Planprogram på høring (oppstart av planarbeid)