Avfall og gjenvinning

Nye Sandefjord

Etter kommunesammenslåingen 2017 fortsetter renovasjonsordningen for den nye kommunen som tidligere, inntil renovasjonsordningen skal ut på nytt anbud.

 • Nordren AS fortsetter som renovatør for tidligere Sandefjord kommune
 • Vesar fortsetter for renovasjonsansvarlig for tidligere Stokke og Andebu kommuner

Ny avfallsbeholder for glass og metall

Utplassering av beholdere har allerede startet opp og vil pågå frem til 1. september.  Tømming av emballasje av glass og metall starter først opp i september/oktober og vil bli tømt hver 6. uke.  Datoene for henting vil etter hvert bli lagt inn i app for renovasjon, "Min renovasjon" og i kildesorteringskalenderen.  Les mer om hvordan du laster ned appen her.

Alle eneboliger får standard beholder på 140 liter. Har du en  enkeltløsning og har spesielle utfordringer med å plassere den nye beholderen, kan du sende en epost til miljoplan@sfjkom.no.  Skriv gjerne "glass og metall" i emnefeltet.

Frem til september oppfordrer vi til at eksisterende returpunkt ved butikkene benyttes. 

Les mer om de nye avfallsbeholderne her

 

Stokke og Andebu

Stokke og Andebu forholder seg fremdeles til Vesar 
Vedrørende tillegg for lang gangavstand til beholdere, ekstra tømminger og leie av beholdere til
plast mm, kontakt Vesar

 • Rygg gjenvinningsstasjon tar som tidligere imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke. Åpningstider med mer kan du finne på Vesar sitt nettsted (ekstern lenke).

Kastet gjenvinningstasjon

Les mer om hva du kan kaste, når det er åpent og hva det koster.

Andebu fyllplass

Kommunal fyllplass ved Håskenveien i Andebu er stengt.


Mottaket for kvist- og hageavfall ved Kullerød fyllplass i Andebu er under avvikling og vil ikke være tilgjengelig for levering av kvist- og hageavfall fra husstandene.

Kvist- og hageavfall fra husstandene kan  leveres til gjenvinningsstasjonen på Rygg, der man også får levert kildesortert avfall.

Du kan lese mer om åpningstider og hva som kan leveres ved gjenvinningsstasjonen på Rygg her:

https://www.vesar.no/levering-av-avfall/gjenvinningsstasjoner/?id=1120

Hentekalender

Hentekalenderen gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet.

 

Henteapp

Nå kan du få varsel om avfallshenting rett på mobilen.  

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide. 

Med den nye appen kan du få et varsel kvelden før hentedagen slik at du blir minnet på å sette ut plastsekken, gå ut med avfallet før tømming eller trille fram beholderen

Les mer om henteappen her

 

 

Klage

Tidligere Sandefjord: dersom beholderen din ikke er tømt eller det har oppstått andre avvik i forbindelse med henting av søppel, kan du sende en e-post til Nordren AS. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du kan også ringe på telefonnummer 990 97 046. Dersom du sier fra før kl 12.00, blir avfallet hentet samme dag.

Siden avfallet blir kildesortert, kan vi ikke tømme feilsorterte beholdere.

For andre henvendelser og spørsmål vedrørende avfallshåndering, kontakt kommunalområdet for Miljø og plan, se kontaktinformasjon øverst på siden.

Tidligere Andebu og Stokke: Se informasjon på Vesars nettsider.

Avgifter

Se oversikt over renovasjonsavgiftene

Kildesortering

Hva skal du kaste hvor?

Informasjonsbrosjyrer om kildesortering:

Norsk: Slik sorterer du avfallet ditt
Arabisk: النفايات الخاصة بك كيف تفرز
Dari: زباله شما چگونه ترتیب گردد
Engelsk: How to sort your waste
Farsi: تفکیک کنید چگونه زباله هایتان را
Litauisk: KAIP RŪŠIUOTI SAVO ATLIEKAS
Polsk: Jak sortować odpady
Somalsk: QAABKA AAD UKALASOOCAYSO QASHINKAADA
Sorani: خاشاکەکەت چۆنێتی جیاکردنەوەی
Tigrinya: ከመይ ገይረና ጉሓፍ ንፈሊ
Vietnamesisk: Cách phân loại rác thải của bạn

Plassering av avfallsbeholdere

Plassering av avfallsbeholdere har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed for renovasjonskostnadene:

 • Sett utstyret på plant, fast underlag.
 • Gangveien som renovatøren skal benytte, må gi problemfri transport av beholderne og skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer med videre.
 • Beholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. maksimal avstand til kjørevei er 15 meter.
 • Vinterstid må du måke og eventuelt strø veien fram til beholderne.

Nedgravde løsninger

Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger, også kalt undergrunnsoppsamling, dypoppsamlere o.l.  For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og tømming er det inngått avtaler med aktuelle leverandører. Det er utarbeidet nye retningslinjer og informasjon for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftene i forhold til nedgravde avfallscontainere.

-          Kort informasjon om nedgravd containerløsning i Sandefjord

-          Renovasjon i plan- og byggesak – tekniske retningslinjer

-          Søknadsskjema 

-          Vesar – strategi for undergrunnsoppsamling

Hageavfall

Kvist- og hageavfall leveres til Kastet eller Rygg gjennvinningstasjon.

Grovavfall

Kommunens kunder kan bestille henting av grovavfall en gang i året mot et gebyr.
Grovavfallshenting (bestillingsordning) kr. 385,- inkl.mva.

Grovavfall er store gjenstander som ikke får plass i den vanlige avfallssekken, eller avfall som  ikke kan sorteres og leveres til eksisterende returordninger.

Innsamlingen av grovavfall er vanligvis i mai for husstander og i september for fritidsbebyggelse. Innsamlingen blir annonsert i lokalavisen og som nyhet på våre nettsider.

Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på kr. 385,- inkl. mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. 

Med sortert avfall menes:

 • Metall: Sykler, griller, badekar, o.l.
 • EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l.
 • Møbler av rent trevirke

Maks 15 gjenstander pr.husstand

Maks. vekt pr. kolli er 50 kg. og maks lengde er 2 meter 

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden

mandag 29. april – fredag 3.mai mellom

kl. 08.00 - kl.15.00 på tlf.: 99 09 70 46 (NordRen AS) evt. på e-post: post.sandefjord@nordren.no 

Ved bestilling oppgis navn, adresse og telefon i tillegg til hva som skal hentes. 

Fakturering av transport og evt. tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden.

 Innsamlingen utføres i perioden 6 – 10. mai

 NB! Det blir kun hentet avfall ved husstander som har forhåndsbestilt.

 

Tom for poser/sekker?

Matavfallsposer

Er du tom for matavfallsposer kan du knyte en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen, så får du en ny rull ved neste tømming.

Sekker til plastemballasje

Er du tom for sekker til plastemballasje, kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.

Endre abonnement

Meld fra til kommunen hvis du har behov for å endre antallet eller størrelsen på utebeholderne dine.

Ønsker du større beholder for papir eller matavfall, kan du får dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsavgiftene. Du kan også søke om midlertidig fritak for renovasjonsgebyr.

Beholderstørrelser og priser

Priser

Her kan du lese mer om priser for renovasjon og avfallsbeholdere for plast.

Renovasjonsgebyret er differensiert:

 • Husstanden betaler for den mengden restavfall den abonnerer på.
 • Ved å inngå fellesløsninger for flere boliger eller boenheter, kan volumet på restavfallsbeholderen tilpasses abonnentenes samlede behov.

I standardabonnementet inngår

 • 140 liter restavfall som tømmes hver 3 uke
 • 140 liter papp og papir som tømmes hver 3 uke
 • 120 liter plastemballasje som tømmes hver 3 uke
 • 140 liter bioavfall som tømmes hver uke
 • kurv for å samle matavfall innendørs
 • sekker til å samle plastemballasje
 • poser til matavfall

Beholderne er kommunens eiendom, men abonnenten har ansvar for å holde dem rene.

Ødelagt beholder

Hvis du har en ødelagt beholder for rest-, papir- eller matavfall, får du ny av kommunen. Kontakt oss per telefon eller e-post, se kontaktinformasjon øverst på siden. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og hvilken størrelse du trenger.

Fellesløsninger

Abonnenter med fellesløsning kan for eksempel samle plastemballasje i et sekkestativ som er felles for alle abonnentene i avfallsrommet. Slike stativer får du kjøpt hos blant annet www.alles.no, www.enviropac.no og www.total-as.no. Dette utstyret må du selv betale for.

Hjemmekompostering

Har du lyst til å  hjemmekompostere istedenfor å kaste matavfallet ditt i beholder med brunt lokk?

Inngår du avtale med kommunen om hjemmekompostering kan du redusere gebyret ditt. Les med om avtale om hjemmekompostering og se søknadsskjema.

 

Bokashi kompostbeholder

Bokashi kompostbeholder godkjennes foreløpig ikke som en hjemmekomposteringsløsning som kan forsvare reduksjon i renovasjonsgebyr. Begrunnelsen for dette er arealutfordringer man får vinterstid med en slik løsning.

Etter fermenteringstrinn 1 må Bokashi-massen graves ned i jord ved +15 grader i minimum 14 dager for fermenteringstrinn 2. Under kalde forhold vil det spesielt utfordrende/umulig å grave dette ned. Eneste forsvarlig måte å avhende massen under slike forhold, vil være at dette legges i en matavfallsbeholder. Det kan ikke godkjennes at matavfall legges i restavfallsbeholderen for å bli kvitt matavfallet i kuldeperiodene. Dette vil bli en problemstilling siden matavfallsbeholderen tas vekk ved adressene der godkjent avtale om hjemmekompostering er inngått. Med en godkjent varmkompost-binge vil dette ikke være et problem siden disse løsningene vil fungere gjennom hele året.

Dette betyr at abonnenter som benytter Bokashi ikke kan inngå en avtale om hjemmekompost med reduksjon i gebyr. For tiden er det kun varmkompostering som kan godkjennes som komposteringsløsning for matavfall. Spørsmål om reduksjon av gebyr ved bruk av Bokashi-kompostbeholder håndteres likt i alle eierkommunene i avfallsselskapet Vesar AS.

Hytter og tømming

Renovasjonstjenesten for hytter blir utført fra 15. april til 15. oktober.

Matavfallet hentes en gang i uken. Fra St. Hans er tømmehyppigheten på restavfall hver uke.

Når det blir aktuelt å endre renovasjonsordningen på fellespunktene, vil kommunen på forhånd sende ut informasjon om dette.

Dersom noen hytteeiere tilknyttet fellespunkter ønsker å sortere og levere plastemballasje, kan man få sekker til dette enten på rådhuset eller på Kastet gjenvinningsstasjon. Sekkene leveres gratis på Kastet.

Du kan bestille ved å kontakte oss på telefon 33 41 63 10 eller på e-post. Oppgi telefonnummer, navn og adresse.

Retur til forhandler

For noen produkter er det opprettet avtaler der husholdningene kostnadsfritt kan levere inn kasserte produkter til forhandler. Dette gjelder blant annet

 • bilbatterier
 • brukte bildekk
 • elektroniske og elektriske produkter
 • kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser)
 • medisiner
 • kvikksølvtermometre

Nyttige lenker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?