Avfall og gjenvinning

Oppstart av ny renovasjonskontrakt med biogass-kjøretøy

Renovasjonsbil

Fra mandag 2. September vil oppstart av ny kontraktsperioden for renovatør skje. Etter anbudskonkurranse var det NordRen AS som hadde gitt det totalt sett beste tilbudet. I konkurransen ble det blant annet stilt krav om bruk av biogass som betyr at vi får utnyttet matavfallet som du leverer som drivstoff til renovasjonsbilene som kjører i hele kommunen.

Du kan lese mer om produksjon av biogass og Den magiske fabrikken på Vesar sin hjemmeside (ekstern lenke).

Oppstart på tømming for emballasje av glass og metall

Tømming av emballasje av glass og metall starter fra mandag 2. september/oktober for innsamlingsområdet tidligere Sandefjord kommune. Det vil bli tømt hver 6. uke fra første tømming. Kommunen deles inn i 6 innsamlingsområder der hvert område får sin uke med henting for denne avfallstypen. Opplysning om datoer for henting ved den enkelte adresse vil etter hvert bli lagt inn i appen for renovasjon. Øvrige avfallstyper hentes inn som angitt i kildesorteringskalender og i appen “Min renovasjon”.  Les mer om hvordan du laster ned appen her.

Allerede full beholder?

Frem til du får første tømming av den nye beholderen oppfordrer vi til at eksisterende returpunkt ved butikkene benyttes.  

Feil sortering av avfall

Det er foretatt stikkontroller og det er notert at enkelte har lagt avfall som porselen, metall fra bildeler, m.m. i den nye beholderen. For å unngå stopp i tømming bør slik avfall tas ut av beholder før første tømming og leveres til gjenvinningsstasjonen.

Les mer om de nye avfallsbeholderne og hva som kan legges i beholder her

Innsamlingsområdene i Stokke og Andebu

Abonnenter i innsamlingsområdene Stokke og Andebu skal fra og med 1. September kontakte kommunen om forhold vedrørende renovasjon som kjøp/bytting av beholdere, oppretting/endring av abonnement og fakturaopplysninger.

Henting av alle avfallstyper vil skje etter opplysningene som er angitt i kildesorteringskalenderen.

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS:

E-post. mailto:post.sandefjord@nordren.no      Telefon: 99 09 70 46

  

 • Rygg gjenvinningsstasjon tar som tidligere imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke. Åpningstider med mer kan du finne på Vesar sitt nettsted (ekstern lenke).

Kastet gjenvinningsstasjon

Les mer om hva du kan kaste, når det er åpent og hva det koster.

Andebu fyllplass

Kommunal fyllplass ved Håskenveien i Andebu er stengt.


Mottaket for kvist- og hageavfall ved Kullerød fyllplass i Andebu er under avvikling. Det vil derfor ikke være tilgjengelig for levering av kvist- og hageavfall fra husstandene.

Kvist- og hageavfall fra husstandene kan  leveres til gjenvinningsstasjonen på Rygg, der man også får levert kildesortert avfall.

Du kan lese mer om åpningstider og hva som kan leveres ved gjenvinningsstasjonen på Rygg på Vesar sin hjemmesiden (ekstern lenke).

Hentekalender

Hentekalenderen gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet.

Henteapp

Nå kan du få varsel om avfallshenting rett på mobilen.  

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» er nå tilgjengelig for deg.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide. 

Varselet kan minne deg på å sette ut plastsekken, gå ut med avfall eller trille fram beholderen.

Les mer om henteappen her

 

 

 

Opplysning om hentedager i appen «Min Renovasjon». 

I forbindelse med en større filoverføring mellom Vesar og kommunen er hentekalender i appen
«Min Renovasjon» midlertidig utilgjengelig for abonnenter i Andebu og Stokke.
Sammen med systemoperatører jobbes det med konvertering av data slik at varsling om henting så raskt som mulig vil fungere slik den skal.Vi legger til at inntil videre er det ingen endringer av tidligere oppgitte hentedager/hentefrekvenser og beklager at opplysning om hentedager i appen midlertidig ikke er tilgjengelig. 

 

Klage

Tidligere Sandefjord

Dersom beholderen din ikke er tømt eller det har oppstått andre avvik i forbindelse med henting av søppel, kan du sende en e-post til Nordren AS. Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du kan også ringe på telefonnummer 990 97 046. Dersom du sier fra før kl 12.00, blir avfallet hentet samme dag.

Siden avfallet blir kildesortert, kan vi ikke tømme feilsorterte beholdere.

For andre henvendelser og spørsmål vedrørende avfallshåndtering, kontakt kommunalområdet for Miljø og plan, se kontaktinformasjon øverst på siden.

Tidligere Andebu og Stokke

Se informasjon på Vesars nettsider (ekstern lenke).

Avgifter

Se oversikt over renovasjonsavgiftene

Kildesortering

Hva skal du kaste hvor?

Informasjonsbrosjyrer om kildesortering:

Norsk: Slik sorterer du avfallet ditt
Arabisk: النفايات الخاصة بك كيف تفرز
Dari: زباله شما چگونه ترتیب گردد
Engelsk: How to sort your waste
Farsi: تفکیک کنید چگونه زباله هایتان را
Litauisk: KAIP RŪŠIUOTI SAVO ATLIEKAS
Polsk: Jak sortować odpady
Somalisk: QAABKA AAD UKALASOOCAYSO QASHINKAADA
Sorani: خاشاکەکەت چۆنێتی جیاکردنەوەی
Tigrinya: ከመይ ገይረና ጉሓፍ ንፈሊ
Vietnamesisk: Cách phân loại rác thải của bạn

Plassering av avfallsbeholdere

Plassering av avfallsbeholdere har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed for renovasjonskostnadene:

 • Sett utstyret på plant, fast underlag.
 • Gangveien som renovatøren skal benytte, må gi problemfri transport av beholderne. Veien skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer og liknende.
 • Beholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. maksimal avstand til kjørevei er 15 meter.
 • Vinterstid må du måke og eventuelt strø veien fram til beholderne.

Nedgravde løsninger

Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger, også kalt undergrunnsoppsamling, dypoppsamlere og liknende.  For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og tømming er det inngått avtaler med aktuelle leverandører. Det er utarbeidet nye retningslinjer og informasjon for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftene i forhold til nedgravde avfallscontainere.

-          Kort informasjon om nedgravd containerløsning i Sandefjord

-          Renovasjon i plan- og byggesak – tekniske retningslinjer (pdf)

-          Søknadsskjema (docx) 

-          Vesar – strategi for undergrunnsoppsamling (pdf)

Hageavfall

Kvist- og hageavfall leveres til Kastet eller Rygg gjenvinningsstasjon.

Grovavfall

Kommunens kunder kan bestille henting av grovavfall en gang i året mot et gebyr.
Grovavfallshenting (bestillingsordning) koster 385 kroner inkludert mva

Grovavfall er store gjenstander som ikke får plass i den vanlige avfallssekken, eller avfall som  ikke kan sorteres og leveres til eksisterende returordninger.

Innsamlingen av grovavfall er vanligvis i mai for husstander og i september for fritidsbebyggelse. Innsamlingen blir annonsert i lokalavisen og som nyhet på våre nettsider.

Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på 385 kroner inkludert mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. 

Med sortert avfall menes:

 • Metall: Sykler, griller, badekar, o.l.
 • EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l.
 • Møbler av rent trevirke

Maksimal 15 gjenstander per husstand

Maksimal vekt per kolli er 50 kg og maks lengde er 2 meter 

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden

mandag 29. april – fredag 3.mai mellom

kl. 08.00 - kl.15.00 på telefon: 99 09 70 46 (NordRen AS) eventuelt på e-post: post.sandefjord@nordren.no 

Ved bestilling oppgis navn, adresse og telefon i tillegg til hva som skal hentes. 

Fakturering av transport og evt. tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden.

 Innsamlingen utføres i perioden 6 – 10. mai

 NB! Det blir kun hentet avfall ved husstander som har forhåndsbestilt.

 

Tom for poser/sekker?

Matavfallsposer

Er du tom for matavfallsposer kan du knyte en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen (ekstern lenke), så får du en ny rull ved neste tømming.

Sekker til plastemballasje

Er du tom for sekker til plastemballasje, kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.

Endre abonnement

Meld fra til kommunen hvis du har behov for å endre antallet eller størrelsen på utebeholderne dine.

Ønsker du større beholder for papir eller matavfall, kan du får dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsavgiftene. Du kan også søke om midlertidig fritak for renovasjonsgebyr.

Beholderstørrelser og priser

Priser

Her kan du lese mer om priser for renovasjon og avfallsbeholdere for plast.

Renovasjonsgebyret er differensiert:

 • Husstanden betaler for den mengden restavfall den abonnerer på.
 • Ved å inngå fellesløsninger for flere boliger eller boenheter, kan volumet på restavfallsbeholderen tilpasses abonnentenes samlede behov.

I standardabonnementet inngår

 • 140 liter restavfall som tømmes hver 3 uke
 • 140 liter papp og papir som tømmes hver 3 uke
 • 120 liter plastemballasje som tømmes hver 3 uke
 • 140 liter bioavfall som tømmes hver uke
 • kurv for å samle matavfall innendørs
 • sekker til å samle plastemballasje
 • poser til matavfall

Beholderne er kommunens eiendom, men abonnenten har ansvar for å holde dem rene.

Ødelagt beholder

Hvis du har en ødelagt beholder for rest-, papir- eller matavfall, får du ny av kommunen. Kontakt oss per telefon eller e-post, se kontaktinformasjon øverst på siden. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og hvilken størrelse du trenger.

Fellesløsninger

Abonnenter med fellesløsning kan for eksempel samle plastemballasje i et sekkestativ som er felles for alle abonnentene i avfallsrommet. Slike stativer får du kjøpt hos blant annet www.alles.no (ekstern lenke), www.enviropac.no (ekstern lenke) og www.total-as.no (ekstern lenke). Dette utstyret må du selv betale for.

Hjemmekompostering

Har du lyst til å  hjemmekompostere istedenfor å kaste matavfallet ditt i beholder med brunt lokk?

Inngår du avtale med kommunen om hjemmekompostering kan du redusere gebyret ditt. Les med om avtale om hjemmekompostering og se søknadsskjema (pdf).

 

Bokashi kompostbeholder

Bokashi kompostbeholder godkjennes foreløpig ikke som en løsning for hjemmekompostering som kan forsvare reduksjon i renovasjonsgebyr. Begrunnelsen for dette er arealutfordringer man får vinterstid med en slik løsning.

Etter første trinn av fermentering må Bokashi-massen graves ned i jord ved +15 grader i minimum 14 dager for andre trinn av fermentering. Under kalde forhold vil det spesielt utfordrende/umulig å grave dette ned. Eneste forsvarlig måte å avhende massen under slike forhold, vil være at dette legges i en matavfallsbeholder. Det kan ikke godkjennes at matavfall legges i restavfallsbeholderen for å bli kvitt matavfallet i kuldeperiodene. Dette vil bli en problemstilling siden matavfallsbeholderen tas vekk ved adressene der godkjent avtale om hjemmekompostering er inngått. Med en godkjent varmkompost-binge vil dette ikke være et problem siden disse løsningene vil fungere gjennom hele året.

Dette betyr at abonnenter som benytter Bokashi ikke kan inngå en avtale om hjemmekompost med reduksjon i gebyr. For tiden er det kun varmkompostering som godkjennes for kompostering av matavfall. Spørsmål om reduksjon av gebyr ved bruk av Bokashi-kompostbeholder håndteres likt i alle eierkommunene i avfallsselskapet Vesar AS.

Hytter og tømming

Renovasjonstjenesten for hytter blir utført fra 15. april til 15. oktober.

Matavfallet hentes en gang i uken. Fra St. Hans er tømmehyppigheten på restavfall hver uke.

Når det blir aktuelt å endre renovasjonsordningen på fellespunktene, vil kommunen på forhånd sende ut informasjon om dette.

Dersom noen hytteeiere tilknyttet fellespunkter ønsker å sortere og levere plastemballasje, kan man få sekker til dette enten på rådhuset eller på Kastet gjenvinningsstasjon. Sekkene leveres gratis på Kastet.

Du kan bestille ved å kontakte oss på telefon 33 41 63 10 eller på e-post. Oppgi telefonnummer, navn og adresse.

Retur til forhandler

For noen produkter er det opprettet avtaler der husholdningene kostnadsfritt kan levere inn kasserte produkter til forhandler. Dette gjelder blant annet

 • bilbatterier
 • brukte bildekk
 • elektroniske og elektriske produkter
 • kuldemøbler (kjøleskap, frysebokser)
 • medisiner
 • kvikksølvtermometre

Nyttige lenker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?