Kildesortering

Sortering i hjemmet

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter.

Matavfall, papir/papp og plast sorteres og hentes hjemme hos deg:

 • Matavfall samles i grønn biopose og legges i beholder med brunt lokk.
 • Papir/papp/drikkekartong brettes og legges i beholder med blått lokk.
 • Restavfall (avfall som ikke kan gjenvinnes) legges i beholder med sort eller grått  lokk.
 • Plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av matavfallsbeholderen på tømmedag.
 • Glass og metall kommer i gang fra september/oktober (se info om dette under)

Alle husstander har fått tre plastbeholdere for kildesortering; matavfall, papir og restavfall. I tillegg deles det ut sekker for plastavfall og matavfall.

Matavfall hentes hver uke, og de resterende typer avfall hver tredje uke.

Hentekalender gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet.

Ny avfallsbeholder for glass og metall

I tråd med vedtatt avfallsplan legges det nå til rette for innsamling av emballasje av glass og metall ved alle kommunens husstander. Husstandene i tidligere Andebu og Stokke kommuner har hatt denne ordningen siden 2009 og berøres ikke av arbeidene rundt utplassering av beholdere. Første tømming av beholdere som utplasseres vil skje i september/oktober, så vi oppfordrer alle inntil videre å benytte dagens returpunkter for glass- og metallemballasje.

Les mer om de nye beholderne her.

Du skal samle plastemballasje i en egen sekk. Sekkene blir hentet hver 3. uke. Sett sekken lett synlig ved siden av de andre beholderne dine før kl. 6 på din hentedag.

Om det er enklest for deg, kan du samle emballasjen i plastposer inne først.

Hver husstand får utdelt en rull med plastsekker per år. Går du tom for sekker til plastemballasje, kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne, så gir renovatøren deg en ny rull.

Du kan også selv kjøpe en beholder for plastavfall ved å sende en e-post til teknisk etat. 

Beholderne kommer i forskjellige størrelser.

Det er materialselskapet Grønt Punkt Norge som setter opp kvalitetskrav for kommunene i forhold til plast som kan sendes til materialgjenvinning.

Folieplast

Eksempler på tynn plast og mykplastemballasje som kan leveres til gjenvinning:

 • bæreposer og andre plastposer
 • poser og folie fra emballerte produkter, herunder også laminerte produkter som kaffeposer, potetgullposer og lignende

Hardplast

Eksempler på hardplast som kan leveres til gjenvinning:

 • flasker og kanner i plast for matvarer, vaskemidler, sjampo med videre
 • flasker i plast for drikkevarer (panteflasker bør leveres til butikk)
 • yoghurt- og rømmebeger med videre
 • brett og pakninger i hard plastemballasje
 • blomsterpotter og -brett

Isopor

EPS-emballasje (isopor e.l.) skal leveres til gjenvinningsstasjon som restavfall og inngår ikke som en del av henteordningene for plastemballasje.

Her finner du mer informasjon om sortering av plast.

Gebyrfri levering av farlig avfall ved Shell 7-Eleven Park, Sandefjordsveien 7, og på Kastet gjenvinningsstasjon. Som farlig avfall regnes blant annet

 • maling og lakkrester
 • white spirit
 • oljeprodukter
 • løsemidler
 • kjemikalier
 • frityrolje

Farlig avfall må ikke blandes i det vanlige avfallet eller tømmes i WC, avløp eller andre steder i naturen.

Pakker du inn farlig avfall i annet enn originalemballasjen, må du merke det med navn på avfallet, slik at de som behandler avfallet ikke blir utsatt for farer.

Bilbatterier skal ikke legges inn i bodene for farlig avfall. Disse kan du levere avgiftsfritt på utsalgsstedene.

En del andre produkter kan du også levere inn kostnadsfritt til forhandlerne.

Beholdere for glass og -metallemballasje finnes ved de fleste kjøpesentrene i kommunen. På www.sortere.no finner du hvilke returpunkt som er nærmest deg.

Tekstiler som kan legges i beholdere for klær og tekstiler

 • Klær, sko, tilbehør og tekstiler fra husholdningen som for eksempel duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy, myke leker og liknende.
 • Du kan levere alle kvaliteter av tøy og tekstiler, også det som er slitt og ødelagt.
 • Det er imidlertid viktig at det du leverer, er rent og tørt.

Hvordan skal tekstilene leveres?

 • Tørre og rene tekstiler pakkes i lukkede poser eller løst pakkede sekker.
 • Husk å sjekke at alle lommer er tomme før du leverer inn tøyet.
 • Poser/sekker legges i tekstilcontainere som står utplassert i ditt nærområde, eller på en av gjenvinningsstasjonene. Nærmeste returpunkt for tekstiler finner du i kildesorteringskalenderen, eller på www.sortere.no.

Hva skjer med det som leveres inn?

 • Tekstilene vil i etterkant gjennomgå en grundig sortering.
 • Det meste kan brukes om igjen, og det som ikke går til ombruk, går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter.
 • Restprodukter som ikke egner seg til ombruk eller materialgjenvinning, vil bli energigjenvunnet.

Informasjon om ordningen for UFF og Fretex

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?