Bestille ny eller bytte søppeldunk

Du kan bestille søppeldunk til nytt hus eller bytte til større beholder. Det tar 1–2 uker å få ny beholder.

Alternativt kan du kjøpe ekstra sekker. Sekkene koster 40 kroner inkludert mva. per stykk. Disse setter du fram på tømmedag sammen med restavfallsbeholderen.

 Send oss en e-post eller ring oss på telefon 33 41 63 10.

Les mer om ny avfallsbeholder for glass og metall her.

I standardabonnementet inngår

  • 140 liter restavfall som tømmes hver 3 uke
  • 140 liter papp og papir som tømmes hver 3 uke
  • 120 liter plastemballasje som tømmes hver 3 uke
  • 140 liter bioavfall som tømmes hver uke
  • Kurv for å samle matavfall innendørs