Kastet gjenvinningsstasjon

Åpningstid ved Kastet i julen 2017

Onsdag 27 des. - fredag 29:des.

Kl. 08:00 - 15::00

Lørdag 30 des.:

Kl. 09:00 - 14:00

 Åpningstider

Vanlige åpningstider fra 2. januar:

Mandag  kl. 7.00-18.00
Tirsdag-fredag  kl. 7.00-17.00
Lørdag  kl. 9.00-14.00

Djupsundveien 20, 3227 Sandefjord
Telefon: 33 46 18 00
e-post: miljoplan@sandefjord.kommune.no

Kartskisse over Kastet Gjenvinningsstasjon

 Oversiktskart på Kastet over hvor du kjører for å kaste avfallet

Type avfall som kan leveres

Sortert avfall som ikke kan legges i beholdere ved husstandene eller fritidsboligene, kan du levere ved Kastet gjenvinningsstasjon. Husholdninger kan kostnadsfritt levere sortert avfall.

Avfallet sorteres etter

 • papp og papir
 • metaller
 • glass- og metallemballasje
 • plastemballasje fra husholdning (må leveres i spesialsekk som du får på Kastet)
 • elektronisk avfall (TV, data, elektriske apparater, lyspærer med videre)
 • elektrisk utstyr (kjøleskap, frysere, komfyrer med videre)
 • farlig avfall (maling- og lakkrester, white spirit, kjemikalier, impregnert trevirke, pcb-vinduer)
 • kvist og hageavfall (Alle typer sekker, blomsterpotter, vednett ol. må fjernes ved levering.)
 • møbler av rent trevirke

Mot gebyr kan du også kaste restavfall, møbler, fyllmasse, rivingstrevirke, stokker og røtter. 

Hageavfall og fremmede skadelige prydplanter

De fleste hageplanter innebærer ingen fare for norsk natur. Det finnes dog enkelte utenlandske planteslag, som har utviklet seg til å bli problemarter når de sprer seg fra hagen din og ut i norsk natur.

Hvordan skal du håndtere hageavfall som inneholder fremmede skadelige plantearter?

Kutt opp planterestene i mindre biter, pakk det i sekker eller poser og lever avfallet som restavfall. Alt restavfall blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp.

Hvilke arter er problemarter?

Vi har her plukket ut noen av de viktigste problemplanteartene for Vestfold: 

Type avfall som ikke kan leveres

Fyrverkeri, nødraketter og nødbluss

 • Nytt ubrukt fyrverkeri skal du levere tilbake til selger.

 • Fyrverkeri som er gått ut på dato:

  Svea Fyrverkeri
  TK trading AS
  Knatten
  3180 Nykirke
  telefon 33 07 82 66
  send e-post

Ammunisjon og andre typer eksplosiver

Ta kontakt med Vestfold Politidistrikt på telefon 02800.

Det lønner seg å sortere!

Fra 2017 ble prisen for restavfall økt fra 40 til 50 kr pr. 100 liters sekk. Gebyrøkningen er et tiltak for å få flere brukere til å sortere ut mer avfall som kan gå til materialgjenvinning. 

Sandefjord kommune har en overordnet målsetting om å øke gjenvinningsgraden for den kommunale avfallshåndteringen. Pris for levering er lik på alle gjenvinningsstasjoner i Vestfold.

Husk at det som kan gå til gjenvinning, kan leveres gebyrfritt for alle privathusholdninger i Sandefjord!

Avfall fra næringsdrivende

Næringsdrivende kan ikke levere avfall til gjenvinningsstasjonen på samme måte som husholdningene. Næringer må selv opprette avtaler for levering av sortert avfall ved et godkjent mottak for næring. I vår region er det flere aktører som kan motta avfall for næringsdrivende, for eksempel:

 • Norsk Gjenvinning AS har mottak på Grinda i Larvik.
 • Ragn Sells AS har mottak på Borgeskogen i Stokke.

Priser fra 1.1.2017

Betal i betalingsterminal eller myntautomat.Vi oppfordrer til å benytte kort.

Restavfall

 •  Kr 50 per sekk
 •  Kr 250 per ½ kubikk

Møbler

 •  Kr 50 per sete (tilsvarer 1 sekk)
 •  Kr 50 per madrass

Båt/tank

 • Kr 500 for en båt (glassfiber/treverk/metall) opptil 14 fot (tilsvarer 1 kubikk)
  Gratis fra 1.10.2017
 • Kr 500 for en tank av glassfiber opptil 1000 liter (tilsvarer 1 kubikk)

Trevirke

 • Kr 100 per kubikk (maks. 2 kubikkmeter per levering)

Naturmasser som jord og stein

 • Kr 125 per kubikk

Masser fra oppussing og blandede masser

 • Kr 500 per kubikk

Større mengder fyllmasse må du levere på godkjent massedeponi, for eksempel pukkverket på Fokserød.

Spesielle avfallstyper:

 • Kasserte fritidsbåter: Ny ordning for levering av båter (uten motor og elektronisk opplegg) på inntil 15 fot på Kastet gjennvinningsstasjon, gjelder fra 1.10.2017. 
  Fritidsbåter fra 15 - 49,25 fot kan leveres på Grinda gjennvinnigsstasjon i Larvik kommune.
  Slilk leverer du inn båten din (pdf)
  Mer informasjon finnes på Miljødirektoratet/Kasserte fritidsbåter (ekstern link)
 • Oljefyr kan leveres som EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
 • Varmtvannsbeholder kan leveres som EE-avfall.
 • Snøfresere og gressklippere kan leveres som metall. Det er viktig at disse tømmes for bensin/ olje før levering
 • Parafin/ oljetanker på maks. 1000L kan leveres som metall. Man må ha sertifikat på foretatt rengjøring før levering til gjenvinningsstasjonen 
  Vi gjør oppmerksom på at sertifikatet kun er gyldig i 24 timer, p. g. a. dannelse av gasser. Det betyr at tanken må leveres raskt etter at sertifikatet er utstedt.
 • Asbest kan leveres som farlig avfall. Må være pakket inn i plast og teipet. Spesialsekker fås utlevert på gjenvinningsstasjonen. Innpakket asbest legges på godkjent europall (den skal ikke være skadet eller råtten), og pallen stroppes slik at pakken med asbest ligger forsvarlig fastspent til pallen.
 • Jernbanesviller kan leveres som impregnert trevirke.
 • Campingvogner kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen. Det kan leveres som restavfall på Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Grinda. 
 • Asfalt kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, må leveres til godkjent mottak. Se KFA Vestfold for mer informasjon om mottak for asfalt. 
 • Fyrverkeri, nødraketter, nødbluss og andre eksplosiver skal ikke leveres til gjenvinningsstasjonen. Send e-post til Svea Fyrverkeri.
 • Mat fra ødelagt fryseboks inngår ikke i ordningen på gjenvinningsstasjonen. Det er egen ordning for dette på Rygg Miljøpark, les mer om dette på Vear sine sider Mat fra ødelagt fryser.

DET ER KUN AVFALL SOM NATURLIG STAMMER FRA PRIVATHUSHOLDNINGENE SOM SKAL LEVERES TIL GJENVINNINGSSTASJONEN!

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?