Kastet gjenvinningsstasjon

Åpningstider 

Mandag kl. 7.00-18.00

Tirsdag-fredag kl. 7.00-17.00

Lørdag kl. 9.00-14.00 

Forholdsregler for å unngå smitte

For å redusere risiko for smittespredning oppfordrer vi publikum til å ta en vurdering på om leveringen til gjenvinningsstasjonen kan utsettes noe lenger dersom en har lagringsplass ved husstanden (garasje, kjeller eller loft).

 Til de som må levere avfall til stasjonen

- Hold tilstrekkelig avstand til kunder og ansatte på stasjonen. 1-meters regelen gjelder også her.

- Det er kun mulig å betale med kort eller Vipps, det er ikke mottak av kontanter på stasjonen.

- Ved stor pågang vil betjeningen på stasjonen slippe inn biler puljevis, for å forhindre at det blir mange personer inne på stasjonsområde på en gang.  

Viktig

Personer som er pålagt hjemmekarantene skal holde seg hjemme og de med forkjølelsessymptomer bør holde seg hjemme.

Kartskisse over Kastet Gjenvinningsstasjon

 Oversiktskart på Kastet over hvor du kjører for å kaste avfallet

Type avfall som kan leveres

Sortert avfall som ikke kan legges i beholdere ved husstandene eller fritidsboligene, kan du levere ved Kastet gjenvinningsstasjon. Husholdninger kan kostnadsfritt levere sortert avfall.

Avfallet sorteres etter

 • papp og papir
 • metaller
 • glass- og metallemballasje
 • plastemballasje fra husholdning (må leveres i spesialsekk som du får på Kastet)
 • elektronisk avfall (TV, data, elektriske apparater, lyspærer med videre)
 • elektrisk utstyr (kjøleskap, frysere, komfyrer med videre)
 • farlig avfall (maling- og lakkrester, white spirit, kjemikalier, impregnert trevirke, pcb-vinduer)
 • kvist og hageavfall (alle typer sekker, blomsterpotter, vednett ol. må fjernes ved levering.)
 • trevirke (maks 2 m3 pr. levering)

Mot gebyr kan du også kaste restavfall, møbler, fyllmasse, stokker og røtter. 

Restavfall - Større fokus på økt sortering og sikkerhet 

Forbud mot fargede sekker

Fra 1. desember innføres det krav om at avfall fra husstandene leveres i gjennomsiktige avfallssekker. Vi ber deg allikevel allerede nå om å bruke gjennomsiktige sekker ved levering av avfall til stasjonen. Etter dette vil kunder som leverer avfall i sorte sekker risikere å bli avvist. Med innføring av dette tiltaket ønsker kommunen å oppnå følgende:

 • redusere risiko for skader/brann som kan oppstå ved avfallsmottak dersom sekken inneholder farlig avfall og elektrisk-/elektronisk avfall
 • øke gjenvinningsgrad på avfall som leveres til gjenvinningsstasjonen
 • gjøre det enkelt for våre ansatte ved gjenvinningsstasjonen å utføre kontroll av det som leveres i sekk

Du får kjøpt gjennomsiktige sekker i de aller fleste dagligvareforretninger, samt hos øvrige aktører som selger sorte avfallssekker.

De gjennomsiktige sekkene som kommunen utleverer til bruk for plastemballasje skal ikke benyttes til å levere annet avfall.

Fra 1.1.2021 øker enhetspris for levering av 100 liter restavfall til 70 kroner pr. sekk (før kr 50). Det er viktig at alle er nøye med utsortering av materialer som kan leveres til gjenvinning og på den måten redusere restavfallsmengden. Leverer du mindre restavfall blir det også mindre å betale.

 

Miljøvennlig jord av hageavfall

Hageavfallet kan benyttes til produksjon av torvfri gartnerjord. Jordblandingen som består av 50% hageavfall blir lett og luftig, og kan benyttes til såing, prikling, urter, sommerblomster, stauder,
bed og grønnsaker m.m.

Torv fra torvmyr er en ikke-fornybar ressurs og en truet naturtype i mange land. Derfor har torvet blitt byttet ut med hagekompost. Ved å erstatte ett tonn torv med ett tonn kompost spares hele 700 kg CO2. Det tilsvarer utslippet av en bil som kjører tur-retur Lindesnes-Nordkapp. I tillegg er
hagekompost et jordforbedringsmiddel som tilfører både struktur og mikroliv til jorda.
Les mer om miljøvennlig jord her.

 

Hageavfall og fremmede skadelige prydplanter

De fleste hageplanter innebærer ingen fare for norsk natur. Det finnes imidlertid enkelte utenlandske planteslag, som har utviklet seg til å bli problemarter når de sprer seg fra hagen din og ut i norsk natur.

Her kan du lese mer om uønskede plantearter.

Hvordan skal du håndtere hageavfall som inneholder fremmede skadelige plantearter?

Kutt opp planterestene i mindre biter, pakk det i sekker eller poser og lever avfallet som restavfall. Alt restavfall blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp.

 

Type avfall som ikke kan leveres

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters kan ikke leveres til gjenvinningsstasjonen på Kastet, eller legges i avfallsbeholder for husstanden.

Les mer om stillehavsøsters på hjemmesiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fyrverkeri, nødraketter og nødbluss

Nytt ubrukt fyrverkeri skal du levere tilbake til selger.

For fyrverkeri som er gått ut på dato, kontakt Svea Fyrverkeri: 

Svea Fyrverkeri
TK trading AS
Knatten
3180 Nykirke
Telefon 33 07 82 66
Send e-post

Ammunisjon og andre typer eksplosiver

Ta kontakt med Vestfold Politidistrikt på telefon 02800.

Hvorfor sortere?

Kildesortering er en måte å gjøre søpla vår til verdi igjen. Når alle er flinke til å kildesortere, kan vi nyttiggjøre oss avfallet til produksjon av nye produkter og materialer. På gjenvinningsstasjonen er det et sorteringssystem for de fleste avfallstyper.

Det er flere grunner til at alt avfall skal sorteres:

 • Avfallet som sorteres ut kan gjenvinnes og brukes på nytt. Metaller blir støpt om til metallprodukter som bilfelger, spiker og binders. Glass, papp og kartong blir til ny emballasje og nye papir-produkter. Matavfall blir til verdifull biogass og biogjødsel.
 • Det lønner seg å kildesortere! Avfall som kan gå til gjenvinning, kan leveres gebyrfritt for alle privathusholdninger i Sandefjord. Det betyr at hvis du er flink til å sortere rett vil det blir billigere for deg å levere avfall på gjenvinningsstasjonen.
 • Sikre at miljøfarlig avfall blir håndtert mest mulig miljøsikkert
 • Minimere brannfaren

Nesten 50% av det som kastes i restavfallet på gjenvinningsstasjonen kunne vært sortert ut andre steder. I en periode fremover vil vi ha ekstra fokus på å hjelpe deg med å sortere riktig, slik at mest mulig avfall blir sortert slik det skal.

Les mer om avfallshåndtering på Vesars hjemmeside (ekstern lenke).

Avfall fra næringsdrivende

Næringsdrivende kan ikke levere avfall til gjenvinningsstasjonen på samme måte som husholdningene. Næringer må selv opprette avtaler for levering av sortert avfall ved et godkjent mottak for næring. I vår region er det flere aktører som kan motta avfall for næringsdrivende, for eksempel:

 • Norsk Gjenvinning AS har mottak på Grinda i Larvik
 • Ragn Sells AS har mottak på Borgeskogen i Stokke

Priser

Ved Kastet gjenvinningsstasjon kan du betale med Vipps eller kort via betalingsterminal. Vippsnummeret: 580770.

Restavfall

 Kr 50 per sekk

 Kr 250 per ½ kubikk

Møbler

 Kr 50 per sete (tilsvarer 1 sekk)

 Kr 50 per madrass

Båt/tank

En båt (glassfiber/treverk/metall) på inntil 15 fot kan leveres gebyrfritt til gjenvinningsstasjonen. Les mer om hvordan du kan søke om tilskudd for levering av båt under "spesielle avfallstyper", lengre ned på siden.

Kr 500 for en tank av glassfiber opptil 1000 liter (tilsvarer 1 kubikk)

Naturmasser som jord og stein

Kr 125 per kubikk

Større mengder fyllmasse må du levere på godkjent massedeponi, for eksempel pukkverket på Fokserød.

Masser fra oppussing og blandede masser

Kr 500 per kubikk

Gips: kr 50 for hel plate

Gulvbelegg: kr 5 pr kvadratmeter

Større mengder fyllmasse må du levere på godkjent massedeponi, for eksempel pukkverket på Fokserød.

Spesielle avfallstyper

Det er kun avfall som naturlig stammer fra privathusholdningene som skal leveres til gjenvinningsstasjonen!

Bildekk

Kr 25 pr stykk

Kasserte fritidsbåter

Båter uten motor og elektronisk opplegg på inntil 15 kan leveres på Kastet gjenvinningsstasjon.
 
Fritidsbåter fra 15 - 49,25 fot kan leveres på Grinda gjenvinningsstasjon i Larvik kommune.
Denne plakaten viser hvordan du leverer inn båten din.
Mer informasjon finnes på Miljødirektoratet/Vrakpant på båt (ekstern lenke)

Oljefyr

Oljefyr kan leveres som EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)

Varmtvannsbeholder

Varmtvannsbeholder kan leveres som EE-avfall.

Snøfresere og gressklippere

Snøfresere og gressklippere kan leveres som metall. Det er viktig at disse tømmes for bensin/ olje før levering

Parafin/ oljetanker

Parafin/ oljetanker på maks. 1000L kan leveres som metall. Man må ha sertifikat på foretatt rengjøring før levering til gjenvinningsstasjonen 
Vi gjør oppmerksom på at sertifikatet kun er gyldig i 24 timer, p. g. a. dannelse av gasser. Det betyr at tanken må leveres raskt etter at sertifikatet er utstedt.

Asbest

Asbest kan leveres som farlig avfall. Må være pakket inn i plast og teipet. Spesialsekker fås utlevert på gjenvinningsstasjonen. Innpakket asbest legges på godkjent europall (den skal ikke være skadet eller råtten), og pallen stroppes slik at pakken med asbest ligger forsvarlig fastspent til pallen.

Jernbanesviller

Jernbanesviller kan leveres som impregnert trevirke.

Campingvogner

Campingvogner kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen. Det kan leveres som restavfall på Norsk Gjenvinning sitt anlegg på Grinda. 

Asfalt

Asfalt kan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, må leveres til godkjent mottak. Se KFA Vestfold for mer informasjon om mottak for asfalt. 

Fyrverkeri, nødraketter, nødbluss

Fyrverkeri, nødraketter, nødbluss og andre eksplosiver skal ikke leveres til gjenvinningsstasjonen. Send e-post til Svea Fyrverkeri.

Mat fra ødelagt fryseboks

Mat fra ødelagt fryseboks inngår ikke i ordningen på gjenvinningsstasjonen. Det er egen ordning for dette på Rygg Miljøpark, les mer om dette på Vears sider Mat fra ødelagt fryser.

Besøk gjenvinningsstasjonen her

Kastet gjenvinningsstasjon

Besøksadresse:

Djupsundveien 20
3227 Sandefjord

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 46 18 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?