Renovasjonsgebyrer

Priser for husholdninger

Husstanden betaler for den mengden restavfall den abonnerer på. Restavfallet tømmes hver tredje uke.

Ved å inngå fellesløsninger for flere boliger eller boenheter, kan volumet på restavfallsbeholderen tilpasses abonnentenes samlede behov.

Antall standardabonnement behøver ikke å stemme overens med antall standard boenheter i en fellesordning, men til sammen må dette utgjøre minst et halvt standardabonnement pr. boenhet.

Husholdnings årsavgifterkr eks mva kr inkl mva 
140 liter (standardabonnement) 2061,60 2577,00
Renovasjon felles 1855,40 2319,25
Standard abonnement med kompost 1752,30 2190,38
Ekstra restavfall (100 liter) 865,90 1082,38
70 liter (delt abonnement) 1030,80 1288,50
Fritidsbolig 140 liter sommerstid 1030,80 1288,50
Tillegg for 100 liter ekstra fritidsbolig 432,80 541,00
Salg av sekker pr. stk. (minst 5)     32,00 40,00
Midlertidig stopp renovasjon 1234,00 1542,50

Reduser kostnadene

Dersom du har lite restavfall, er det mulig å redusere renovasjonskostnadene:

  • I fellesløsninger kan antall renovasjonsabonnement tilpasses behovet ved å redusere beholdervolum.
  • To enkelthusstander kan også dele et renovasjonsabonnement.
  • For abonnenter som har inngått avtale om hjemmekompostordning, gis en reduksjon på 15 % av renovasjonsgebyret.
  • For abonnenter som er med i en fellesløsning der man deler beholder for alle avfallstyper, gis en reduksjon på 10 % av standard renovasjonsgebyr.
  • Maksimal reduksjon på standard gebyr er 50 % uansett hvilken kombinasjon av innsamlingsordning abonnenten har.
  • Reduserte priser etter overnevnte ordninger, gjelder ikke hytteabonnenter og abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsløsninger.

Kontakt oss på e-post eller telefon.

Fritak for renovasjonsgebyr

For å sikre at avfallet vi produserer blir gjenvunnet på best mulig måte, og for å hindre forsøpling, forurensning og hygeniske ulemper, skal alle innbyggere benytte seg av innsamlingsordningen for avfall.

Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Søk om fritak for renovasjonsgebyr

 

Kriterier for å søke om fritak
  • Boligen står tom og ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig, da det vanligvis tar mindre enn seks måneder før boligen blir solgt.
  • For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.
Fritaksperiode

Du kan kun få innvilget fritak for en sammenhengende periode på seks måneder eller mer. Du får fritak for maksimalt ett år av gangen.

Du må søke om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.

Gebyr for midlertidig stopp av renovasjon

Får du innvilget fritak, må du betale et gebyr på 1200 kroner. Beløpet inkluderer henting, vask og utsetting av beholder.

Kommunalteknisk seksjon

Besøksadresse:

Sandefjordsveien 3

Postadresse:

Postboks 2025
3202 Sandefjord

Telefon: 33 41 60 00

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?