Avfallsbeholdere

Beholderstørrelser

I standardabonnementet inngår:

 • 140 liter restavfall som tømmes hver 3. uke
 • 140 liter papp og papir som tømmes hver 3. uke
 • 120 liter plastemballasje som tømmes hver 3. uke
 • 140 liter matavfall som tømmes hver uke
 • 140 liter emballasje av glass og metall som tømmes hver 6. uke
 • kurv for å samle matavfall innendørs
 • sekker til å samle plastemballasje
 • poser til matavfall

Beholderne er kommunens eiendom, men abonnenten har ansvar for å holde dem rene.

Plassering av avfallsbeholdere

Plassering av avfallsbeholdere har stor betydning for renovatørens arbeid og dermed for renovasjonskostnadene:

 • Sett utstyret på plant, fast underlag.
 • Gangveien som renovatøren skal benytte, må gi problemfri transport av beholderne. Veien skal være fri for trapper og andre hindringer som sykler, barnevogner, klessnorer og liknende.
 • Beholderne bør stå så nær kjørevei som mulig. Maksimal avstand til kjørevei er 15 meter.
 • Vinterstid må du måke og eventuelt strø veien fram til beholderne.

Ødelagt beholder

Hvis du har en ødelagt beholder for rest-, papir- eller matavfall, får du ny av kommunen. Kontakt oss per telefon eller e-post, se kontaktinformasjon øverst på siden. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og hvilken størrelse du trenger.

Bestille ny eller bytte

Du kan bestille søppeldunk til nytt hus eller bytte til større beholder. Ønsker du større beholder for papir eller matavfall, får du dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsavgiftene. Det tar 1–2 uker å få ny beholder. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Alternativt kan du kjøpe ekstra sekker. Sekkene koster 50 kroner stykket. Disse setter du fram på tømmedag sammen med restavfallsbeholderen.

Fellesløsninger

For noen borettslag, sameier, vellag og så videre kan det være aktuelt å etablere felles oppstillingsplasser for felles avfallsbeholdere. Det er plassbesparende og ser penere ut enn å ha mange enkeltbeholdere på et mindre avgrenset område.

Ved å inngå fellesløsninger for flere boliger eller boenheter, kan volumet på restavfallsbeholderen tilpasses abonnentenes samlede behov og dermed redusere renovasjonskostnadene. Les mer om dette under renovasjonsgebyrer og abonnement.

For abonnenter med fellesløsning kan plastemballasje for eksempel samles i et sekkestativ som er felles for alle abonnentene i avfallsrommet. Slike stativer får du kjøpt hos blant annet www.alles.no (ekstern lenke), www.enviropac.no (ekstern lenke) og www.https://totalholding.no/ (ekstern lenke). Dette utstyret må du selv betale for.

Plastbeholdere

Det er mulig å kjøpe egen beholder for plastavfall. Ved tømming for privathusholdninger må plastsekken tas ut av beholderen og settes fram til renovatøren på tømmedagen. For borettslag og andre som har samlet løsning, blir beholder tømt.

Volum på beholdere (liter)
Dimensjoner1402403705006601000
Høyde (cm) 107 107 110 114 118 132
Bredde (cm) 50 58 75 136 136 136
Dybde (cm) 54 74 80 65 77 108

Priser privathusholdninger

1 stykk 140 liters beholder for 1 husstand: 520 kroner

1 stykk 240 liters beholder for 1-2 husstander: 750 kroner

Priser borettslag og flere husstander

1 stykk 370 liters beholder for 2-3 husstander: 885 kroner

1 stykk 500 liters beholder for 4-6 husstander: 2300 kroner

1 stykk 660 liters beholder for 4-6 husstander: 2570 kroner

1 stykk 1 000 liters beholder for 7-10 husstander: 2700 kroner

Tom for poser/sekker?

Matavfallsposer

Er du tom for matavfallsposer kan du knyte en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen (ekstern lenke), så får du en ny rull ved neste tømming.

Sekker til plastemballasje

Er du tom for sekker til plastemballasje, kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.

Nedgravde løsninger

Det er en økende interesse blant utbyggere for nedgravde containerløsninger, også kalt undergrunnsoppsamling, dypoppsamlere og liknende.  For å sikre gode løsninger som tilfredsstiller krav til kildesortering, plassering, dimensjonering og tømming er det inngått avtaler med aktuelle leverandører. Det er utarbeidet retningslinjer og informasjon for avfallshåndtering som konkretiserer renovasjonsforskriftene i forhold til nedgravde avfallscontainere.

Kontakt oss

Avvik

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen kan gjøres på epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33416310. Eventuelt kontakt sentralbordet, se kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?