Informasjon om renovasjonstjenesten

Informasjon i forbindelse med covid-19

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. Både kommunen og våre tjenesteleverandører har utarbeidet beredskapsplaner og har iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet i den situasjonen vi står i. Gjenvinningsstasjonene er åpne og avfallshentingen går som normalt inntil videre.

Kommunen følger sentrale myndigheters råd og pålegg, samt de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi følger situasjonen tett og vurderer videre tiltak fortløpende.

Det er viktig at ansatte i renovasjonstjenesten unngår smitte, og da trenger vi et godt samarbeid med deg som innbygger. Husk å pakke inn mat-, rest-, og plastavfallet godt før du legger dette i beholder eller i sekk. Ikke legg avfall på utsiden av beholdere – unntaket er den gjennomsiktige sekken for plastemballasje som settes ut hver tredje uke før hentedag. 

St.Hansaften stenger kastet genvinningsstasjon kl.16.00

Hytterenovasjon

Renovatør er godt i gang med å sette ut beholdere for plastemballasje ved fellespunktene samt beholdere for emballasje av glass og metall.
Oppstart for tømming av disse er fra 1. juni i år.

Se link om hytterenovasjon her.

 

Endrede henteruter i Andebu og Stokke

Fra og med uke 12 har en del husstander i Andebu og Stokke fått ny hentedag.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» vil bli oppdatert i løpet av denne uken. 

Du finner også ny hentedag i kartet for henting av glass og metall. 

Når blir avfallet hentet?

Hentekalenderen gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet:

Kildesorteringskalender 2020

Kildesorteringskalenderen inneholder ikke informasjon om henting av glass og metall, se i stedet vårt  temakart:

Temakart glass og metall

Har du smarttelefon, anbefaler vi å laste ned mobilappen "Min renovasjon".

Mobilappen "Min renovasjon"

Få varsel om avfallshenting rett på mobilen

I mobilappen Min Renovasjon kan du aktivere varsel, slik at du får beskjed før vi henter avfallet hos deg. En kjekk påminnelse om å sette ut plastsekken, gå ut med avfallet eller trille fram beholderen. Varslingen er gratis.

I appen finner du informasjon om hvordan avfallet skal sorteres. Du finner også åpningstider og informasjon om gjenvinningsstasjonene og kart over miljøstasjoner for farlig avfall.

Slik kommer du i gang med appen

Se Norkart sin nettside om nedlasting og bruk av renovasjonsappen

Får du ikke aktivert varsling?

Hvis du ikke får aktivert varsling på telefonen, kan det være på grunn av innstillinger som er gjort på din telefon.  Den kan være satt opp med begrensninger for varslinger. 

Kontakt Norkart for å få hjelp:

Tom for poser eller sekker?

Matavfallsposer

Knyt en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen, så får du en ny rull ved neste tømming.

Sekker til plastemballasje

Knyt en vanlig bærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.

Rygg gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon tar imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Se åpningstider med mer på Vesar sin nettside (ekstern lenke).

Kastet gjenvinningsstasjon

Les mer om Kastet gjenvinningsstasjon på egen side.

Renovatør

Renovasjonsbil

Fra september 2019 startet ny kontraktsperiode for henting av husholdningsavfall ved alle husstander i Sandefjord. Det er NordRen AS som nå utfører renovasjonstjenesten i hele kommunen. Les mer på NordRen sin hjemmeside (ekstern lenke).

Renovasjonskjøretøyene som ble kjøpt inn til ny kontraktsperiode, benytter biogass som drivstoff. Det betyr at matavfallet du kildesorterer, blir utnyttet til drivstoff i tjenesten.

Du kan lese mer om produksjon av biogass og Den magiske fabrikken på Vesar sin hjemmeside (ekstern lenke).

Nyttige lenker

Kontakt oss

Avvik/manglende tømming

Er ikke avfallet hentet? Meld fra til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

Kontakt kommunen på  e-post eller telefon 33 41 63 10. Du kan også kontakte sentralbordet, se kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?