Informasjon om renovasjonstjenesten

Ny renovatør

Renovasjonsbil

Fra september 2019 startet ny kontraktsperiode for henting av husholdningsavfall ved alle husstander i Sandefjord. Det er NordRen AS som nå utfører renovasjonstjenesten i hele kommunen. Du kan lese mer om disse på NordRen sin hjemmeside (ekstern lenke).

Renovasjonskjøretøyene som ble kjøpt inn til ny kontraktsperiode, benytter biogass som drivstoff. Det betyr at matavfallet du kildesorterer, blir utnyttet til drivstoff i tjenesten.

Du kan lese mer om produksjon av biogass og Den magiske fabrikken på Vesar sin hjemmeside (ekstern lenke).

Innsamlingsområdene i Stokke og Andebu

Abonnenter i innsamlingsområdene Stokke og Andebu skal fra og med 1. september kontakte kommunen om forhold vedrørende renovasjon som kjøp/bytting av beholdere, oppretting/endring av abonnement og fakturaopplysninger.

Alle avfallstyper vil bli hentet slik det er angitt i kildesorteringskalenderen.

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS. Sendt e-post til post.sandefjord@nordren.no eller ring 99 09 70 46.

Rygg gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon tar som tidligere imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Åpningstider med mer kan du finne på Vesar sitt nettsted (ekstern lenke).

Kastet gjenvinningsstasjon

Les mer om Kastet gjenvinningsstasjon på egen side.

Hentekalender

Hentekalenderen gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet.

Kildesorteringskalenderen inneholder ikke informasjon om henting av glass og metall. I vårt temakart kan du søke opp din adresse eller zoome deg inn til riktig område, og få informasjon om hentedager for emballasje av glass og metall. Denne informasjonen vil også bli tilgjengelig i henteappen.

Kildesorteringskalender 2020

Temakart med hentedager for emballasje av glass og metall

Henteappen "Min renovasjon"

Få varsel om avfallshenting rett på mobilen

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» vil være tilgjengelig for deg fra 1. februar 2020.  Her kan du få varsel før hentedager rett på telefonen, i tillegg til informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide. 

Varselet kan minne deg på å sette ut plastsekken, gå ut med avfall eller trille fram beholderen.

I appen finner du informasjon om hvordan avfallet skal sorteres. I tillegg kan du finne åpningstider og informasjon om gjenvinningsstasjonene og kart over miljøstasjoner for farlig avfall.

Slik kommer du i gang med appen

 

  1. Last ned appen "Min Renovasjon" fra Google Play eller App Store
  2. Velg kommunen din
  3. Legg inn adressen din, og søk den opp.
  4. Aktiver varsling: gå inn på tømmekalender, og aktiver varsling slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Velg ønsket varslingstidspunkt. Varslingen er gratis.
Får du ikke aktivert varsling?

Hvis du ikke får aktivert varsling på telefonen, kan det være på grunn av innstillinger som er gjort på din telefon.  Den kan være satt opp med begrensninger for varslinger.  For å få hjelp til å løse opp i dette kan du gå inn på https://www.norkart.no/product/min-renovasjon/ og kontakte kundestøtte enten på epost eller på telefon 67 48 38 88.

I forbindelse med en større filoverføring mellom Vesar og kommunen er hentekalender i appen midlertidig utilgjengelig for abonnenter i Andebu og Stokke. Sammen med systemoperatører jobbes det med konvertering av data slik at varsling om henting så raskt som mulig vil fungere slik den skal.Vi legger til at inntil videre er det ingen endringer av tidligere oppgitte hentedager/hentefrekvenser og beklager at opplysning om hentedager i appen midlertidig ikke er tilgjengelig. Appen fungere igjen fra 1. februar 2020.

Tom for poser/sekker?

Matavfallsposer

Knyt en matavfallspose på håndtaket til matavfallsbeholderen, så får du en ny rull ved neste tømming.

Sekker til plastemballasje

Knyt en vanlig bærepose på en av beholderne, så får du en ny rull ved neste tømming.

Nyttige lenker

Kontakt oss

Avvik

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

 

Henvendelser til kommunen kan gjøres på epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33416310. Eventuelt kontakt sentralbordet, se kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?