Kildesortering

Sortering i hjemmet

Hensikten med kildesortering er å bruke avfallet på nytt som råstoff til nye produkter. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt utnyttes til produksjon av strøm og varme. Ved å bruke råmaterialene på nytt begrenser vi uttaket av naturressurser, og sikrer at naturressursene som allerede er tatt ut får lenger levetid. Å gjenvinne avfall til nye råvarer krever i tillegg mindre energi enn når vi utvinner råvarer fra naturen. Les mer om hva som er poenget med å kildesortere (ekstern lenke) på Sortere sin hjemmeside.

Matavfall, papir/papp, plast og glass og metall sorteres og hentes hjemme hos deg. Alle husstander har fått fire plastbeholdere for kildesortering; matavfall, papir, restavfall og glass og metall. I tillegg deles det ut sekker for plastavfall og matavfall.

 • Matavfall samles i grønn biopose og legges i beholder med brunt lokk.
 • Papir/papp/drikkekartong brettes og legges i beholder med blått lokk.
 • Restavfall (avfall som ikke kan gjenvinnes) legges i beholder med sort eller grått lokk.
 • Plastemballasje legges i plastsekker som skal stå ved siden av matavfallsbeholderen på tømmedag.
 • Glass og metall legges løst uten annen emballasje, i beholderen med oransjefarget lokk.

Matavfall hentes hver uke, og de resterende typer avfall hver tredje uke. Glass og metall hentes hver sjette uke. Hentekalender gir oversikt over hvilke uker de forskjellige typer avfall blir hentet.

Les mer om hva som kan legges i de forskjellige beholderne på sorteringsguiden (ekstern lenke) til sortere.no og se deres sorteringsplakat.

Se også kommunens plakat for mer informasjon om hva som kan legges i beholderen for glass og metall.

Du skal samle plastemballasje i en egen sekk. Sekkene blir hentet hver 3. uke. Sett sekken lett synlig ved siden av de andre beholderne dine før kl. 6 på din hentedag.

Om det er enklest for deg, kan du samle emballasjen i plastposer inne først.

Hver husstand får utdelt en rull med plastsekker per år. Går du tom for sekker til plastemballasje, kan du knyte en vanlig bærepose på en av beholderne, så gir renovatøren deg en ny rull.

Du kan også selv kjøpe en beholder for plastavfall ved å sende en e-post sentralbordet. Beholderne kommer i forskjellige størrelser les mer om dette under avfallsbeholdere.

Det er materialselskapet Grønt Punkt Norge som setter opp kvalitetskrav for kommunene i forhold til plast som kan sendes til materialgjenvinning.

Folieplast

Eksempler på tynn plast og mykplastemballasje som kan leveres til gjenvinning:

 • bæreposer og andre plastposer
 • poser og folie fra emballerte produkter, herunder også laminerte produkter som kaffeposer, potetgullposer og lignende

Hardplast

Eksempler på hardplast som kan leveres til gjenvinning:

 • flasker og kanner i plast for matvarer, vaskemidler, sjampo med videre
 • flasker i plast for drikkevarer (panteflasker bør leveres til butikk)
 • yoghurt- og rømmebeger med videre
 • brett og pakninger i hard plastemballasje
 • blomsterpotter og -brett

Isopor

EPS-emballasje (isopor e.l.) skal leveres til gjenvinningsstasjon som restavfall og inngår ikke som en del av henteordningene for plastemballasje.

Her finner du mer informasjon om sortering av plast.

Tekstiler som kan legges i beholdere for klær og tekstiler

 • Klær, sko, tilbehør og tekstiler fra husholdningen som for eksempel duker, håndklær, gardiner, puter, sengetøy, myke leker og liknende.
 • Du kan levere alle kvaliteter av tøy og tekstiler, også det som er slitt og ødelagt.
 • Det er imidlertid viktig at det du leverer, er rent og tørt.

Hvordan skal tekstilene leveres?

 • Tørre og rene tekstiler pakkes i lukkede poser eller løst pakkede sekker.
 • Husk å sjekke at alle lommer er tomme før du leverer inn tøyet.
 • Poser/sekker legges i tekstilcontainere som står utplassert i ditt nærområde, eller på en av gjenvinningsstasjonene. Nærmeste returpunkt for tekstiler finner du i kildesorteringskalenderen, eller på hjemmesidene til Uff Norge og Fretex.

Hva skjer med det som leveres inn?

 • Tekstilene vil i etterkant gjennomgå en grundig sortering.
 • Det meste kan brukes om igjen, og det som ikke går til ombruk, går til materialgjenvinning og blir til nye tekstilprodukter.
 • Restprodukter som ikke egner seg til ombruk eller materialgjenvinning, vil bli energigjenvunnet.

Informasjon om ordningen for UFF og Fretex

Hageavfall

Kvist- og hageavfall leveres til Kastet eller Rygg gjenvinningsstasjon.

Grovavfall

Kommunens kunder kan bestille henting av grovavfall en gang i året mot et gebyr. Grovavfallshenting (bestillingsordning) koster 385 kroner inkludert mva

Grovavfall er store gjenstander som ikke får plass i den vanlige avfallssekken, eller avfall som  ikke kan sorteres og leveres til eksisterende returordninger.

Innsamlingen av grovavfall er vanligvis i mai for husstander og i september for fritidsbebyggelse. Innsamlingen blir annonsert i lokalavisen og som nyhet på våre nettsider.

Gebyrfri levering av farlig avfall ved Shell 7-Eleven Park, Sandefjordsveien 7, og på Kastet gjenvinningsstasjon. Som farlig avfall regnes blant annet

 • maling og lakkrester
 • white spirit
 • oljeprodukter
 • løsemidler
 • kjemikalier
 • frityrolje

Farlig avfall må ikke blandes i det vanlige avfallet eller tømmes i WC, avløp eller andre steder i naturen.

Pakker du inn farlig avfall i annet enn originalemballasjen, må du merke det med navn på avfallet, slik at de som behandler avfallet ikke blir utsatt for farer.

Bilbatterier skal ikke legges inn i bodene for farlig avfall. Disse kan du levere avgiftsfritt på utsalgsstedene.

En del andre produkter kan du også levere inn kostnadsfritt til forhandlerne.

Stillehavsøsters

Stillehavsøsters kan ikke leveres til gjenvinningsstasjonen på Kastet eller legges i avfallsbeholder for husstanden.

Les mer om stillehavsøsters på hjemmesiden til Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hjemmekompostering

Har du lyst til å  hjemmekompostere istedenfor å kaste matavfallet ditt i beholder med brunt lokk?

Inngår du avtale med kommunen om hjemmekompostering kan du redusere gebyret ditt. Les med om avtale om hjemmekompostering og se søknadsskjema.

 

Bokashi kompostbeholder

Bokashi kompostbeholder godkjennes foreløpig ikke som en løsning for hjemmekompostering som kan forsvare reduksjon i renovasjonsgebyr. Begrunnelsen for dette er arealutfordringer man får vinterstid med en slik løsning.

Etter første trinn av fermentering må Bokashi-massen graves ned i jord ved +15 grader i minimum 14 dager for andre trinn av fermentering. Under kalde forhold vil det spesielt utfordrende/umulig å grave dette ned. Eneste forsvarlig måte å avhende massen under slike forhold, vil være at dette legges i en matavfallsbeholder. Det kan ikke godkjennes at matavfall legges i restavfallsbeholderen for å bli kvitt matavfallet i kuldeperiodene. Dette vil bli en problemstilling siden matavfallsbeholderen tas vekk ved adressene der godkjent avtale om hjemmekompostering er inngått. Med en godkjent varmkompost-binge vil dette ikke være et problem siden disse løsningene vil fungere gjennom hele året.

Dette betyr at abonnenter som benytter Bokashi ikke kan inngå en avtale om hjemmekompost med reduksjon i gebyr. For tiden er det kun varmkompostering som godkjennes for kompostering av matavfall. Spørsmål om reduksjon av gebyr ved bruk av Bokashi-kompostbeholder håndteres likt i alle eierkommunene i avfallsselskapet Vesar AS.

Henting av sortert avfall

Mot et transportgebyr på 385 kroner inkludert mva. henter kommunen sortert avfall ved husholdninger som på forhånd bestiller transport. 

Innsamlingen utføres i perioden 27. – 30. april

Med sortert avfall menes:

 • Metall: Sykler, griller, badekar, o.l.
 • EE - avfall: Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, TV, o.l.
 • Møbler av rent trevirke

Maksimalt 15 gjenstander per husstand. Maksimal vekt per kolli er 50 kg og maks lengde er 2 meter.

Det blir kun hentet avfall ved husstander som har forhåndsbestilt.

Husstandene kan ringe og bestille transport i perioden mandag 20. april – fredag 24. april mellom kl. 08.00 - kl.15.00 på telefon: 99 09 70 46 (NordRen AS) eventuelt på e-post: post.sandefjord@nordren.no 

Ved bestilling oppgis navn, adresse og telefon i tillegg til hva som skal hentes. 

Fakturering av transport og evt. tilleggsgebyr vil skje i etterkant av innsamlingsperioden.

Informasjonsbrosjyrer om kildesortering/How to sort your waste

Norsk: Slik sorterer du avfallet ditt

Engelsk: How to sort your waste

Arabisk: النفايات الخاصة بك كيف تفرز

Dari: زباله شما چگونه ترتیب گردد

Farsi: تفکیک کنید چگونه زباله هایتان را

Litauisk: KAIP RŪŠIUOTI SAVO ATLIEKAS

Polsk: Jak sortować odpady

Somalisk: QAABKA AAD UKALASOOCAYSO QASHINKAADA

Sorani: خاشاکەکەت چۆنێتی جیاکردنەوەی

Tigrinya: ከመይ ገይረና ጉሓፍ ንፈሊ

Vietnamesisk: Cách phân loại rác thải của bạn

Kontakt oss

Avvik

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen kan gjøres på epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33416310. Eventuelt kontakt sentralbordet, se kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?