Renovasjonsgebyrer og abonnement

Priser for husholdninger

Vedtatt av kommunestyret 17.12.2020. 

Husstanden betaler for den mengden restavfall den abonnerer på. Restavfallet tømmes hver tredje uke.

Ved å inngå fellesløsninger for flere boliger eller boenheter, kan volumet på restavfallsbeholderen tilpasses abonnentenes samlede behov. Det må minst være et halvt standardabonnement per boenhet.

Dersom disponibelt volum for restavfall utgjør mer enn standard volum på 140 liter, betaler man ekstra gebyr for overskytende volum.

Husholdning - årsavgifterkr eks mva kr inkl mva 
140 liter (standardabonnement) 2352,00 2940,00
Renovasjon felles 2116,80 2646,00
Standard abonnement med kompost 1965,20 2456,20
Ekstra restavfall (100 liter) 1000,00 1250,00
70 liter (delt abonnement) 1176,00 1470,00
Fritidsbolig 140 liter sommerstid 1176,00 1470,00
Tillegg for 100 liter ekstra fritidsbolig 500,00 625,00
Salg av sekker per stykk (minst 5)     56,00 70,00
Midlertidig stopp renovasjon 1316,00 1645,00

 

Reduser kostnadene

Dersom du har lite restavfall, er det mulig å redusere renovasjonskostnadene. Under kan du lese noen mulige løsninger for dette. Ta kontakt med sentralbordet om du ønsker en slik løsning.

  • To enkelthusstander kan også dele et renovasjonsabonnement.
  • I fellesløsninger kan antall renovasjonsabonnement tilpasses behovet ved å redusere beholdervolum.
  • For abonnenter som har inngått avtale om hjemmekompostordning, gis en reduksjon på 15 % av renovasjonsgebyret.
  • For abonnenter med en fellesløsning der man deler beholder for alle avfallstyper, gis en reduksjon på 10 % av standard renovasjonsgebyr.
  • Maksimal reduksjon på standard gebyr er 50 % uansett hvilken kombinasjon av innsamlingsordning abonnenten har.
  • Reduserte priser etter overnevnte ordninger, gjelder ikke hytteabonnenter og abonnenter tilknyttet nedgravde avfallsløsninger.

Fritak for renovasjonsgebyr

For å sikre at avfallet vi produserer blir gjenvunnet på best mulig måte, skal alle innbyggere benytte seg av innsamlingsordningen for avfall. Dette er for å hindre forsøpling, forurensning og hygieniske ulemper.

Dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, er det likevel mulig å søke om fritak for renovasjonsgebyret.

Søk om fritak for renovasjonsgebyr

 

Kriterier for å søke om fritak
  • Boligen står tom og ubebodd i minimum seks måneder sammenhengende.
  • For fritidsboliger/hytter er det mulig å søke om fritak dersom eiendommen skal rives eller er kondemnabel.

Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig. Det er fordi det vanligvis tar mindre enn seks måneder før boligen blir solgt.

Fritaksperiode

Du kan kun få innvilget fritak for en sammenhengende periode på seks måneder eller mer. Du får fritak for maksimalt ett år av gangen.

Du må søke om fritak i god tid før fritaksperioden inntrer. Fritaket kan tidligst innvilges fra datoen vi mottar søknaden.

Gebyr for midlertidig stopp av renovasjon

Får du innvilget fritak, må du betale et gebyr (se gebyrsatser). Beløpet inkluderer henting, vask og utsetting av beholder.

Endre abonnement

Meld fra til kommunen hvis du har behov for å endre antallet eller størrelsen på utebeholderne dine.

Ønsker du større beholder for papir eller matavfall, kan du får dette uten ekstra kostnader. Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i renovasjonsavgiftene. Du kan også søke om midlertidig fritak for renovasjonsgebyr, se over.

Hytter og tømming

Renovasjonstjenesten for hytter blir utført fra 15. april til 15. oktober.

Matavfallet hentes en gang i uken. Fra St. Hans er tømmehyppigheten på restavfall hver uke.

Når det blir aktuelt å endre renovasjonsordningen på fellespunktene, vil kommunen på forhånd sende ut informasjon om dette.

Dersom noen hytteeiere tilknyttet fellespunkter ønsker å sortere og levere plastemballasje, kan man få sekker til dette enten på rådhuset eller på Kastet gjenvinningsstasjon. Sekkene leveres gratis på Kastet.

Du kan bestille ved å kontakte oss på telefon 33 41 63 10 eller på e-post. Oppgi telefonnummer, navn og adresse.

Kontakt oss

Avvik

Meldinger om avvik ved uteblitt tømming kan rettes direkte til vår renovatør, NordRen AS

Andre henvendelser

Henvendelser til kommunen kan gjøres på epost til miljoplan@sandefjord.kommune.no eller på telefon 33416310. Eventuelt kontakt sentralbordet, se kontaktinformasjon øverst til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?