Vei- og gatelys

Det er  Laugstol som retter feil på de kommunale veilysanleggene

Bystyret har i budsjettet vedtatt at tenning og slukking skal justeres slik at kommunen oppnår en besparelse på 5 % i brenntid.

Tilsyn og reparasjon foregår kun i årets ni mørkeste måneder.

Avtalen innebærer at  Laugstol inspiserer veilyset fem ganger i året, konsentrert til den mørke tiden. På disse rundene registrerer de større feil som ødelagte armaturer, feil ved stolper, ledninger, kontraktorer og liknende.

Feil blir reparert etter at inspeksjonsrunden er ferdig.

Meld feil på veilys til Laugstol (ekstern lenke) 

Ved større feil rykker entreprenøren ut. Skader blir som regel reparert første arbeidsdag etter at feilen er oppdaget.

Veilysnormal 10 K  styrer inntil videre etablering av nyanlegg for vei- og gatebelysning i Sandefjord kommune.