Gravetillatelse

Retningslinjer

Ved graving i eller ved kommunale veier skal retningslinjer for gravearbeider på det kommunale veinettet følges. Disse retningslinjene har blitt revidert våren 2019 og de nye retningslinjene gjelder fra 01.05.2019.

Gebyr for gravemelding og arbeidsvarsling 

Se lov av 21.06.63 §§ 32 og 57.   Vedtatt 18.12.2018

    Pris
  Gravemelding per sak           1265 kroner
  Arbeidsvarsling per sak 738 kroner
  Manglende ferdigmelding per sak 3164 kroner

Samordnet gravemeldingstjeneste

Det er innført samordnet gravemeldingstjeneste i hele Sandefjord kommune. Den gir også informasjon om de ulike kabel- og ledningsnettene til Sandefjord kommune i tillegg til Telenor, Skagerak Nett med flere.

Nødvendige vedlegg som skal følge gravemeldinger, er lenket opp i gravemeldingstjenesten. Her finner du også relevante lover, forskrifter og regler.

Tjenesten blir utført av Geomatikk AS, og alle henvendelser om gravearbeid skal gå til dit.

Varsel ved sperring av vei, fortau og plasser

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre, helt eller delvis, for eksempel vei, fortausareal eller offentlige plasser. Arbeid kan være

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.

Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner.

Vegvesenets håndbøker for arbeidsvarsling med videre (ekstern lenke)

Skiltforskriften kapittel 14, midlertidig skilting m.m. ved varsling av arbeid og tilstelninger på offentlig vei (ekstern lenke)

Gravesøknad

All graving på offentlig areal må gravemeldes i god tid før oppstart.

Graving på privat grunn må avklares med grunneier. Det skal også kontrolleres om det ligger offentlige vann- og avløpsledninger, kabler med videre på privat grunn.

Sanitærmelding må fylles inn med løpenummer ved å kontakte kommunens sanitæravdeling.

Lever ferdigmeldingsskjema  etter at gravearbeid er utført.

Innvilgede gravesøknader i Sandefjord kommune (ekstern lenke)

Behandlingstid

Det må beregnes minst 3–5 arbeidsdagers behandlingstid for mindre gravearbeid. Forvaltningslovens frister gjelder for gravearbeid som krever trafikkavviklingsplaner av betydning, graving som skal foregå på strekninger over 25 meter eller graving for utbygging.

Graving i riks- og fylkesveier

Ved graving i riks- og fylkesveier er det Statens Vegvesen som gir tillatelsen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?