Parkering for forflytningshemmede

Søk om tillatelse

Det er reservert parkering for forflytningshemmede i parkeringshus og på utvalgte steder i sentrum, ved Torp lufthavn, svømmehallen, badeplasser med videre.

Søk om parkeringstillatelse (pdf)

E-Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Institusjoner som har forflytningshemmede beboere, kan søke om parkeringskort for institusjonens biler:

E-søknad om parkeringstillatelse for institusjon

Søk om parkeringskort for institusjon (Kommune 24:7)

Hvem kan få parkeringstillatelse?

  • søker må ha store forflytningsvansker som må dokumenteres av lege
  • søker må i tillegg ha et særlig behov for parkeringslettelse på konkrete steder, for eksempel ved bosted, arbeidssted eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet
  • søker må være bosatt i Sandefjord kommune

Se forøvrig orientering i søknadsskjemaet. 

Nye bestemmelser om maksimaltid

Fra 01.01.2021 kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse parkere ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover, stå inntil dobbel tid på slike plasser og i sentrumsgater. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må respekteres etter sin ordlyd, se parkeringsforskriftens §64

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen

  • på offentlig reserverte parkeringsplasser for forflytningshemmede
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, uten å betale avgift og ut over fastsatt lengste parkeringstid
  • ut over fastsatt lengste parkeringstid på steder som er regulert med tidsbegrenset parkering, unntatt der det er regulert med begrenset parkeringstid for forflytningshemmede
  • på steder hvor det er innført boligsoneparkering

Oversikt over HC plasser i Sandefjord kommune 

Du kan ikke parkere

  • i strid med vegtrafikklovens, trafikkreglenes og skiltreglenes bestemmelser om stans og parkering
  • på parkering reservert for andre brukergrupper
  • på private parkeringsplasser og i private parkeringshus. Se etter spesielle regler på slike steder.

Parkeringstillatelsen følger innehaveren, ikke kjøretøyet. 

Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse.

Lover og regelverk

Forvaltningsloven (ekstern lenke)

Forskrift om parkering for forflytningshemmede (ekstern lenke)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?