Vinterdrift av veier

 

Hvem har ansvaret?

Kommunens ansvar

Brøyting og strøing av de kommunale veier, parkeringsplasser, fortauer og gang- og sykkelveier utføres av Sandefjord kommune. Brøytemannskapet kalles ut så fort snøen har en dybde på seks til åtte centimeter.

Her kan du lese mer om hvilke retningslinjer kommunen følger for brøyting og strøing

Vegvesenets ansvar

Innenfor kommunegrensene går det også fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene som for eksempel Sandefjordsveien, Ringveien, Raveien og Vesterøyveien. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing.

Privat ansvar

De som har eiendommer i sentrum, har selv vedlikeholdsplikt på fortauene.
Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier eller vellag.

Private veier skal driftes og vedlikeholdes av de som bruker veien i henhold til Veglova paragraf 54.

Feil og mangler – eller ros

Har du noe å melde til oss om vintervedlikeholdet av kommunale områder, skriv e-post til Sandefjord kommune eller ring oss i kommunens åpningstider, tlf. 33 41 63 10.

Feil og mangler på riks- og fylkesveier kan meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175, få mer infomasjon på nettsidene til Statens vegvese (ekstern lenke).

Feil og mangler på fortau i sentrum kan meldes til gårdeier eller politiet på telefon 02800.

Parkeringsrestriksjoner vinterstid

For å lette snørydding og feiing på våren, er det restriksjoner for parkering i sentrum mellom 30. november og 30. april. Da er det ikke tillatt å parkere i gatene i tidsrommet kl. 03.00-08.00.

Tidsrommet kan bli justert etter vær og føre. Ordningen gjelder så lenge skiltene henger oppe.

Ordningen gjelder innen sentrumsområdet - reguleringen vises på underskilt til den vanlige parkeringsreguleringen i starten av de kvartalene dette gjelder.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?