Arbeid på eller ved vei

Krav til opplæring og arbeidsvarsling

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på vei, skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeid på riksveier, fylkesveier og kommunale veier, uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Det skal lages en arbeidsvarslingsplan for alt arbeid på eller ved vei.

Arbeidsvarslingsplanene og opplæringen skal være i henholdt til Statens vegvesens håndbok N301, Arbeid på og ved veg (ekstern lenke).

Arbeidsvarslingsplan

Arbeidsvarslingsplanen skal vise hvordan veiarbeidet skal varsles og sikres. Planen skal inneholde en lett forståelig skisse eller kart. Den kan suppleres med etappeplaner og spesielle bestemmelser.

Arbeidsvarslingsplanen kan deles i en skiltplan (for varsling) og en sikringsplan.

Normalt skal arbeidsvarslingsplan utarbeides av virksomheten som skal ha ansvar for arbeidsvarslingen mens arbeidet pågår. Hvis dette ikke er hovedentreprenøren, må likevel hovedentreprenøren delta i utarbeidelsen for å sikre at arbeidsvarslingsplanen samsvarer med arbeidsopplegget som hovedentreprenøren vil benytte.

Risikovurdering

I forbindelse med utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan, skal det utføres en risikovurdering av

  • hva som kan gå galt
  • hvilke konsekvenser det har
  • hva som kan gjøres for å hindre at det går galt
  • hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skulle skje.

Risikovurderingen skal legges ved søknaden om godkjenning av arbeidsvarslingsplan. Da kan skiltmyndigheten se hvilke vurderinger som ligger til grunn for de foreslåtte tiltakene.

Søknad

Arbeidsvarslingsplanen skal godkjennes av skiltmyndigheten før arbeidene kan begynne. Send søknad til driftsavdelingen for vei.

I de fleste tilfeller vil gravesøknader og arbeidsvarslingsplaner bli behandlet samtidig og av samme etat. Vi anbefaler derfor at disse søknadene sendes inn samtidig og til samme sted. Om ønskelig kan man utarbeide arbeidsvarslingsplan først etter at man har fått grave- og arbeidstillatelse.

Søk om grave- og arbeidstillatelse på www.gravemelding.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?