Pågående gravearbeid

Vannforsyning Kodal kirke

Start: 08.10.2018

Slutt: 21.12.2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune etablerer ny vannforsyning til Kodal kirke med mulighet for tilknytning av private eiendommer tilstøtende traseen.

Ledningsanlegget vil bli etablert på jordene mellom Prestbøen, Kodalveien og Kodal kirke. (Se kart over vannforsyning Kodal kirke)

Kontaktperson: Kent A Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 91349044

Krokenveien

Start: 27.08.2018

Slutt: 04.10.2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune skal sammenføye vann og avløpsanlegg mellom to tidligere prosjekter. (se kart over VA-Krokenveien)

Dette omhandler ca 100m med vann og avløpsanlegg som sikrer mulighet for omkjøring av hovedvannledning, samt avløpsmuligheter for beboere langs strekket.

Anlegget skal etableres i veibanen i Krokenveien og dette medfører full stengning.

Beboere vil ha tilkomst, men må muligens beregne å kjøre inn via Krokemoveien eller Furustadveien.

Kontaktperson: Kent A Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Hjarand Marthinsen, tlf: 97624540

 

Fossnesveien

Start: 04. juni 2018

Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse: Driftsavdeling i Sandefjord kommune vil starte arbeidene med omlegging av vann- og avløpsledninger i Fossnes-området. Det skal graves ned nye vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer (se vedlagte kart over Fossnesområdet).

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Pindsleveien Nygårdsveien

Berørte gater: Pindsleveien, Nygårdsveien – (se kart over Pindle-Nygårdsveien )

Start: April 2018
Slutt: Juni 2018

NB! Krysset Pindsleveien/Nygårdsveien vil være stengt i april for etablering av rundkjøring, se kart for omkjøringsvei.

Beskrivelse: Etablering av rundkjøring i kryss Pindsleveien - Nygårdsveien.

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: GDA AS
Anleggsleder: Egil H. Jensen, tlf: 934 18 660

 

Huslyveien, Melsomvik

Berørte gater: Huslyveien, Konows vei og Melsomvikveien (FV 303) (se kart over Huslyveien, Melsomvik)

Start: Vår 2018
Slutt: Sommer 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Espen Furuhaug, tlf: 958 93 012

Holtebakken - Oterveien, Stokke

Berørte gater: Ragnhildrødveien, Oterveien, Moaveien, Elgveien, Holtebakken og Bokelundveien (se kart over Holteveien - Oterveien, Stokke)

Start: Juni 2018
Slutt: Juni 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier samt avslutning mot private avkjørsler. 

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C.Fon AS
Anleggsleder: Leif Markgren, tlf: 958 97 433

Framnesveien

Berørte gater: Framnesveien (Fv261) fra Verkstedveien - Rødsveien (se kart over Framnesveien)

Start: Juni 2017
Slutt: Oktober 2018

Beskrivelse: Etablering av gang- og sykkelvei langs Framnesveien. Sanering av vann- og avløpsledninger langs deler av strekningen. Reetablering av berørte veier. 

Byggherre: Vestfold fylkeskommune (Sandefjord kommune)
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Daniel Solstad, tlf: 458 64 777

Hjertnes etappe 4

Berørte veier: Pukkestadveien/Kjellbergveien. Fra Kathrineborggata til Vesle Hauanvei. (se kart over Hjertes etappe 4)

Start: Mai 2018

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende kantsteinsarbeider

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 91349044

Krokemoa – etappe 3 – «Kornveiene»

Berørte gater: "Kornveiene" (se kart over Krokemoa etappe 3)

Start: 20.03.2018

Slutt: 20.11.2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer og oppgraderer det kommunale VA-nettet liggende i Havreveien, Rugveien, Byggveien og Kornveien. Det skal saneres totalt ca 900lm med VA-anlegg. Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem. Sandefjord kommune vil i takt med saneringsarbeidet sende ut pålegg om separering av private avløpsledninger.

Byggherre: Sandefjord Kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Krokemoa – etappe 2 - Ringveien

Berørte gater: Ringveien (se kart over Krokemoa - Ringveien, etappe 2)

Start: Oktober 2017
Slutt: Juni 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune utfører saneringsarbeider av eksisterende vann og avløpsanlegg i gs-veien langs Ringveien.

Det legges samtidig nye vannledninger som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

For å kunne sikre de myke trafikantene, så er det i samråd med Statens vegvesen og Krokemoa skole etablert ny midlertidig gang og sykkelvei parallelt med Ringveien fra Krokemoveien

Se opp for de små skolebarna våre i denne perioden!

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Rukla M – Venus vei

Berørte gater: Venus vei fra Ringveien til Jupiters vei (se kart over Venus vei)

Start: Februar 2018
Slutt: September 2018

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei.

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Seim Maskin AS
Anleggsleder: Knut Hallvard Brunvatn, tlf: 934 81 921

Rukla G

Berørte gater: Hans Amundsens gate, Leikvollgata, C.A-Larsensgate, Lindgaards gate og Chr. Christensens plass (se kart over Rukla G)

Start: Pågående

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av eksisterende vann og avløpsanlegg, samt reetablering av tilhørende veier. Følg arbeidsvarsling som blir endret etter fremdrift i traseene.

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig(e): Hjarand Marthinsen, tlf: 97624540 og Kjell Larsen, tlf: 91349044

Rukla G - Virikveien

Berørte gater: Virikveien (se kart over Rukla G - Virikveien)

Start: September 2017
Slutt: November 2017 - Asfaltering våren 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer eksisterende vann og avløpsanlegg i Virikveien.

Det legges samtidig ny vannledning som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 913 49 044

Generelt

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

 

Asfaltering av vannlekkasjer vil bli utført til våren.

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?