Pågående gravearbeid

Huslyveien, Melsomvik

Berørte gater: Huslyveien, Konows vei og Melsomvikveien (FV 303) (se kart over Huslyveien, Melsomvik)

Start: Vår 2018
Slutt: Sommer 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Espen Furuhaug, tlf: 958 93 012

Holtebakken - Oterveien, Stokke

Berørte gater: Ragnhildrødveien, Oterveien, Moaveien, Elgveien, Holtebakken og Bokelundveien (se kart over Holteveien - Oterveien, Stokke)

Start: Juni 2018
Slutt: Juni 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier samt avslutning mot private avkjørsler. 

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C.Fon AS
Anleggsleder: Leif Markgren, tlf: 958 97 433

Hauanområdet, etappe 2

Berørte gater: Hauanveien og Hauanåsen (se kart over Hauanområdet, etappe 2)

Start: Februar 2016
Slutt: Oktober 2017

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger samt reetablering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Arianit Neziri, tlf: 33 41 63 45

Entreprenør: Entreprenørteknikk AS
Anleggsleder: Espen Hansen, tlf: 415 37 044

Framnesveien

Berørte gater: Framnesveien (Fv261) fra Verkstedveien - Rødsveien (se kart over Framnesveien)

Start: Juni 2017
Slutt: September 2018

Beskrivelse: Etablering av gang- og sykkelvei langs Framnesveien. Sanering av vann- og avløpsledninger langs deler av strekningen. Reetablering av berørte veier. 

Byggherre: Vestfold fylkeskommune (Sandefjord kommune)
Kontaktperson: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Daniel Solstad, tlf: 458 64 777

Hjertnes etappe 4

Berørte veier: Pukkestadveien/Kjellbergveien. Fra Kathrineborggata til Vesle Hauanvei. (se kart over Hjertes etappe 4)

Start: Mai 2018

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende kantsteinsarbeider

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 91349044

Hjertnes etappe 3

Berørte gater: Leikvollgata, Hystadveien, Katrineborggata, Strandpromenaden og gang-/sykkelvei langs Sandefjordsveien (se kart over Hjertnes etappe 3)

Start: Oktober 2015
Slutt: Oktober 2017

Beskrivelse: Sanering av vann- og avløpsledninger samt reetablering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Arianit Neziri, tlf: 33 41 63 45

Entreprenør: Entreprenørteknikk AS
Anleggsleder: Egil Jensen, tlf: 415 37 056

Krokemoa – etappe 2 - Ringveien

Berørte gater: Ringveien (se kart over Krokemoa - Ringveien, etappe 2)

Start: Oktober 2017
Slutt: Mars 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune utfører saneringsarbeider av eksisterende vann og avløpsanlegg i gs-veien langs Ringveien.

Det legges samtidig nye vannledninger som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

For å kunne sikre de myke trafikantene, så er det i samråd med Statens vegvesen og Krokemoa skole etablert ny midlertidig gang og sykkelvei parallelt med Ringveien fra Krokemoveien

Se opp for de små skolebarna våre i denne perioden!

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Rukla G

Berørte gater: Hans Amundsens gate, Leikvollgata, C.A-Larsensgate, Lindgaards gate og Chr. Christensens plass (se kart over Rukla G)

Start: Pågående

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av eksisterende vann og avløpsanlegg, samt reetablering av tilhørende veier. Følg arbeidsvarsling som blir endret etter fremdrift i traseene.

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig(e): Hjarand Marthinsen, tlf: 97624540 og Kjell Larsen, tlf: 91349044

Rukla G - Virikveien

Berørte gater: Virikveien (se kart over Rukla G - Virikveien)

Start: September 2017
Slutt: November 2017 - Asfaltering våren 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer eksisterende vann og avløpsanlegg i Virikveien.

Det legges samtidig ny vannledning som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 913 49 044

Generelt

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

Gravesøknader i Sandefjord

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?