Pågående gravearbeid

Fossnesveien

Start: 04. juni 2018

Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse: Driftsavdeling i Sandefjord kommune vil starte arbeidene med omlegging av vann- og avløpsledninger i Fossnes-området. Det skal graves ned nye vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer (se vedlagte kart over Fossnesområdet).

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Pindsleveien Nygårdsveien

Berørte gater: Pindsleveien, Nygårdsveien – (se kart over Pindle-Nygårdsveien )

Start: April 2018
Slutt: Juni 2018

NB! Krysset Pindsleveien/Nygårdsveien vil være stengt i april for etablering av rundkjøring, se kart for omkjøringsvei.

Beskrivelse: Etablering av rundkjøring i kryss Pindsleveien - Nygårdsveien.

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: GDA AS
Anleggsleder: Egil H. Jensen, tlf: 934 18 660

 

Huslyveien, Melsomvik

Berørte gater: Huslyveien, Konows vei og Melsomvikveien (FV 303) (se kart over Huslyveien, Melsomvik)

Start: Vår 2018
Slutt: Sommer 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Espen Furuhaug, tlf: 958 93 012

Holtebakken - Oterveien, Stokke

Berørte gater: Ragnhildrødveien, Oterveien, Moaveien, Elgveien, Holtebakken og Bokelundveien (se kart over Holteveien - Oterveien, Stokke)

Start: Juni 2018
Slutt: Juni 2018

Beskrivelse: Asfaltering av berørte veier samt avslutning mot private avkjørsler. 

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C.Fon AS
Anleggsleder: Leif Markgren, tlf: 958 97 433

Framnesveien

Berørte gater: Framnesveien (Fv261) fra Verkstedveien - Rødsveien (se kart over Framnesveien)

Start: Juni 2017
Slutt: Oktober 2018

Beskrivelse: Etablering av gang- og sykkelvei langs Framnesveien. Sanering av vann- og avløpsledninger langs deler av strekningen. Reetablering av berørte veier. 

Byggherre: Vestfold fylkeskommune (Sandefjord kommune)
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Carl C. Fon AS
Anleggsleder: Daniel Solstad, tlf: 458 64 777

Hjertnes etappe 4

Berørte veier: Pukkestadveien/Kjellbergveien. Fra Kathrineborggata til Vesle Hauanvei. (se kart over Hjertes etappe 4)

Start: Mai 2018

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende kantsteinsarbeider

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 91349044

Krokemoa – etappe 3 – «Kornveiene»

Berørte gater: "Kornveiene" (se kart over Krokemoa etappe 3)

Start: 20.03.2018

Slutt: 20.11.2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer og oppgraderer det kommunale VA-nettet liggende i Havreveien, Rugveien, Byggveien og Kornveien. Det skal saneres totalt ca 900lm med VA-anlegg. Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem. Sandefjord kommune vil i takt med saneringsarbeidet sende ut pålegg om separering av private avløpsledninger.

Byggherre: Sandefjord Kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Krokemoa – etappe 2 - Ringveien

Berørte gater: Ringveien (se kart over Krokemoa - Ringveien, etappe 2)

Start: Oktober 2017
Slutt: Juni 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune utfører saneringsarbeider av eksisterende vann og avløpsanlegg i gs-veien langs Ringveien.

Det legges samtidig nye vannledninger som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

For å kunne sikre de myke trafikantene, så er det i samråd med Statens vegvesen og Krokemoa skole etablert ny midlertidig gang og sykkelvei parallelt med Ringveien fra Krokemoveien

Se opp for de små skolebarna våre i denne perioden!

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

Rukla M – Venus vei

Berørte gater: Venus vei fra Ringveien til Jupiters vei (se kart over Venus vei)

Start: Februar 2018
Slutt: September 2018

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei.

Byggherre: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kristoffer Swift, tlf: 975 87 236

Entreprenør: Seim Maskin AS
Anleggsleder: Knut Hallvard Brunvatn, tlf: 934 81 921

Rukla G

Berørte gater: Hans Amundsens gate, Leikvollgata, C.A-Larsensgate, Lindgaards gate og Chr. Christensens plass (se kart over Rukla G)

Start: Pågående

Slutt: November 2018

Beskrivelse: Sanering av eksisterende vann og avløpsanlegg, samt reetablering av tilhørende veier. Følg arbeidsvarsling som blir endret etter fremdrift i traseene.

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig(e): Hjarand Marthinsen, tlf: 97624540 og Kjell Larsen, tlf: 91349044

Rukla G - Virikveien

Berørte gater: Virikveien (se kart over Rukla G - Virikveien)

Start: September 2017
Slutt: November 2017 - Asfaltering våren 2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer eksisterende vann og avløpsanlegg i Virikveien.

Det legges samtidig ny vannledning som i fremtiden skal besørge rikelig med godt vann til kommunens innbyggere.

Byggherre og entreprenør: Sandefjord kommune
Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 993 08 570
Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 913 49 044

Generelt

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

 

Asfaltering av vannlekkasjer vil bli utført til våren.

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Start Kari chatbot