Pågående gravearbeid

Grimestadveien

Start: 13.05.2019

Slutt: 23.08.2019

Beskrivelse: Sandefjord kommune etablerer nytt fortau i Grimestadveien, Stokke, fra Frederik Stangs Gate til Mor Aases vei.

Byggeleder: Frida Syvertsen, tlf: 975 70 447

Anleggsleder: Tommy Evensen, Fon Anlegg AS, tlf: 417 06 001

Moveien

Start: 14.05.2019

Slutt: 10.05.2020

Beskrivelse: Sandefjord kommune rehabiliterer vann- og avløpssystemet. Anlegget berører Moveien, Glimmerveien, samt private veier (se kart).

Byggeleder: Frida Syvertsen, tlf: 97570447

Stedsansvarlig: Ole Jonny Ovenstad, Marthinsen & Duvholt, tlf: 404 55 358

Storøyaveien

Start: 24.04.2019

Slutt: 30.09.2019

Beskrivelse: I samband med utbygging av byggefelt langs Storøyaveien, utbedres vann- og avløpssystem, vei samt kabler og veilys.

Byggeleder: Frida Syvertsen, tlf: 97570447

Stedsansvarlig: Knut Hallvard Brunvatne, Seim Maskin AS, tlf: 934 81 921

Vannforsyning Kodal kirke

Start: 08.10.2018

Slutt: 21.12.2018

Beskrivelse: Sandefjord kommune etablerer ny vannforsyning til Kodal kirke med mulighet for tilknytning av private eiendommer tilstøtende traseen.

Ledningsanlegget vil bli etablert på jordene mellom Prestbøen, Kodalveien og Kodal kirke. (Se kart over vannforsyning Kodal kirke)

Kontaktperson: Kent A Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, tlf: 91349044

Fossnesveien

Start: 04. juni 2018

Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse: Driftsavdeling i Sandefjord kommune vil starte arbeidene med omlegging av vann- og avløpsledninger i Fossnes-området. Det skal graves ned nye vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer (se vedlagte kart over Fossnes-området).

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Rukla G - Pukkestadveien

Berørte veier: Pukkestadveien/Kjellbergveien. Fra Kathrineborggata til Vesle Hauanvei. (se kart over Rukla G - Pukkestadveien)

Start: Mai 2018

Slutt: Asfalteres mai 2019

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende kantsteinsarbeider

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Hjarand Marthinsen, tlf: 97624540

Krokemoa – etappe 3 – «Kornveiene»

Berørte gater: "Kornveiene" (se kart over Krokemoa etappe 3)

Start: 20.03.2018

Slutt: April/Mai 2019

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer og oppgraderer det kommunale VA-nettet liggende i Havreveien, Rugveien, Byggveien og Kornveien. Det skal saneres totalt ca 900lm med VA-anlegg. Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem. Sandefjord kommune vil i takt med saneringsarbeidet sende ut pålegg om separering av private avløpsledninger.

Byggherre: Sandefjord Kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, tlf: 99308570

Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, tlf: 412 57 888

 

Generelt

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

Asfaltering av vannlekkasjer vil bli utført til våren.

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, tlf: 480 13 796

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?