Pågående gravearbeid

Fokserød Nord

Start: 26.09.2019

Slutt: 01.12.2019

Beskrivelse: Sandefjord kommune etablerer nytt vann- og avløpsanlegg samt forlengelse av vei på Nordre Fokserød

Byggeleder: Frida Syvertsen, telefon: 97570447

Anleggsleder: Joakim Aarøe, Fon Anlegg AS, telefon 46474000

Fossnesveien

Start: 04. juni 2018

Slutt: Asfalteres oktober 2019

Beskrivelse: Driftsavdeling i Sandefjord kommune vil starte arbeidene med omlegging av vann- og avløpsledninger i Fossnes-området. Det skal graves ned nye vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer (se vedlagte kart over Fossnes-området).

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, telefon: 480 13 796

Høyjord, Nesveien

Start: 24.10.2019

Slutt: slutten av 2019/starten av 2020

Beskrivelse: Sandefjord kommune etablerer ny borebrønn på Høyjord. I den forbindelse legges det ny vannledning over jordet Høyjord Østre og sørover langs Nesveien. Per dags dato er det to brønner som forsyner høydebassenget på Høyjord. Med tre aktive brønner styrkes vannkapasiteten. Det skal i tillegg etableres en ny driftsvei frem til ny brønn.

Byggherre: Sandefjord Kommune

Kontaktperson: Eivind Dalevoll, telefon: 33 41 63 54

Stedsansvarlig: Ronny Kristiansen, telefon: 40 90 89 50

Krokemoa – etappe 4

Berørte gater: se kart over Krokemoa etappe 4 (pdf)

Start: 02.09.2019

Slutt: Sommeren 2020 (Krokemoveien asfalteres vårparten 2020)

Beskrivelse: Sandefjord kommune sanerer og oppgraderer det kommunale VA-nettet liggende Krokemoveien. Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem. Sandefjord kommune vil i takt med saneringsarbeidet sende ut pålegg om separering av private avløpsledninger.

Byggherre: Sandefjord Kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, telefon: 99308570

Stedsansvarlig: Bjørn Vidar Frednes, telefon: 412 57 888

Moveien

Start: 14.05.2019

Slutt: 10.05.2020

Beskrivelse: Sandefjord kommune rehabiliterer vann- og avløpssystemet. Anlegget berører Moveien, Glimmerveien, samt private veier (se kart).

Byggeleder: Frida Syvertsen, telefon: 97570447

Stedsansvarlig: Ole Jonny Ovenstad, Marthinsen & Duvholt, telefon: 404 55 358

Rukla G - Pukkestadveien

Berørte veier: Pukkestadveien/Kjellbergveien. Fra Kathrineborggata til Vesle Hauanvei. (se kart over Rukla G - Pukkestadveien)

Start: Mai 2018

Slutt: Asfalteres høsten 2019

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende arbeid med kantstein

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, telefon: 99308570

Stedsansvarlig: Hjarand Marthinsen, telefon: 97624540

Rukla G - Leikvollgata og Lindgaards gate

Berørte veier: Leikvollgata og Lindgaards gate. (se kart over Rukla G - Leikvollgata og Lindgaards gate)

Start: 12.08.2019

Slutt: 12.02.2020, Asfaltering utføres våren 2020

Beskrivelse: Sanering av vann og avløpsanlegg, samt reetablering av vei og fortau med tilhørende arbeid med kantstein. Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem. Sandefjord kommune vil i takt med saneringsarbeidet sende ut pålegg om separering av private

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, telefon: 99308570

Stedsansvarlig: Kjell Larsen, telefon: 91349044

Rukla G - Hauanveien

Berørte veier: Hauanveien og Hauanåsen. (se kart over Rukla G - Hauanveien)

Start: 04.08.2019

Slutt: 01.05.2020

Beskrivelse: Sandefjord kommune skal utføre saneringsarbeider på det eksisterende vann- og avløpsnettet i overnevnte veier. Kommunen vil i takt med saneringsarbeidene sende ut pålegg om separering av private avløpsnett til eiendommer tilknyttet Hauanveien.

Det vil til tider forekomme trafikale utfordringer -og adkomst til eiendommer vil variere. Kommunen vil se til at disse utfordringene blir så små som mulige for beboerne i området. Det vil bli skiltet for stengte veier og eventuelle omkjøringer etter hvert som anlegget skrider frem.

Byggherre: Sandefjord kommune

Kontaktperson: Kent A. Jensen, telefon: 99308570

Stedsansvarlig: Hjarand Marthinsen, telefon: 97624540

Storøyaveien

Start: 24.04.2019

Slutt: 01.12.2019

Beskrivelse: I samband med utbygging av byggefelt langs Storøyaveien, utbedres vann- og avløpssystem, vei samt kabler og veilys.

Byggeleder: Frida Syvertsen, telefon: 97570447

Stedsansvarlig: Knut Hallvard Brunvatne, Seim Maskin AS, telefon: 934 81 921

Sundland-Bokemoa

Start: 11.11.2019

Slutt: 19.10.2020

Beskrivelse: Sandefjord kommune rehabiliterer vann- og avløpssystemet. Anlegget berører Ragnhildrødveien, jordet samt turveier, se kart under.

Byggeleder: Frida Syvertsen, telefon: 97570447

Stedsansvarlig: Tor-Anders Nordby, Entreprenør Haakon Skuggedal, telefon: 93456327

 

Generelt

Her finner du oversikt over gravesøknader og pågående gravearbeider i Sandefjord kommune. Oversikten gjelder graving i kommunale veier/plasser og enkelte fylkesveier der kommunen er involvert.

Asfaltering av vannlekkasjer vil bli utført til våren.

Kontaktperson: Ronny Kristiansen, telefon: 480 13 796

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?