Sparkesykler (små elektriske kjøretøy)

Sandefjord kommune har vedtatt en lokal forskrift som regulerer utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. 

Behandlingen i politisk organer av forskriften finner du her

Per sommersesongen 2023 er det tre firmaer som har tillatelse til utleie av elektriske sparkesykler i Sandefjord kommune: