Trafikksikkerhet og skolevei

Vegetasjon og frisikt

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en stor utfordring i sommermånedene og ved skolestart.

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i loven. Det er du som bor langs veien, som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din, slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 10 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Trygg Trafikk håper at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. Ikke glem de minste, sett deg gjerne ned på kne for å få bedre oversikt over hvor lite de faktisk ser – en førsteklassing er ikke så mye over meteren høy!

 Les mer om fri sikt på Statens vegvesens nettside

Trafikksikkerhetsplan

Sandefjord kommunes trafikksikkerhetsplan finner du her.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?