Meld deg på seminar: Hvordan kan Sandefjord nå klimamålene?

Når vi klimamålene og hvordan skal vi jobbe med dette framover? Hvilke løsninger ser vi for oss i Sandefjord? Bli med på et arrangement der ett av våre aller viktigste tema skal diskuteres.

Kommunen inviterer både innbyggere, folkevalgte og næringslivet i Sandefjord til seminar der hovedoverskriften er klima og energi i Sandefjord. 

Arrangementet holdes i Harmonie arena 3. september kl. 18.00–20.00 og det er et tettpakket program for kvelden. Det finner du litt lenger ned i denne artikkelen. 

Det er lagt opp til tre hovedbolker for kvelden. Den første delen skal handle om det store klima- og energibildet i Sandefjord. Er det mulig å klare klimamålene? Den andre delen vil handle om hvordan innbyggere, kommunen og næringslivet rent praktisk kan jobbe med å finne de gode løsningene for klima og energi i Sandefjord. Avslutningsvis blir det tid til diskusjon og publikum kan stille spørsmål til de som tidligere på kvelden har stått på scenen og delt kunnskap.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch kommer selvsagt for å ønske velkommen, og Andreas Wahl er kveldens ordstyrer. Wahl er fysiker, vitenskapsformidler og programleder, kjent fra blant annet NRK-serien Folkeopplysningen.

Påmelding

Meld deg på og få et innblikk i hvordan ståa er når det kommer til noe av det viktigste vi må forholde oss til: de store klima- og energispørsmålene.

Påmelding skjer i eget skjema:

Påmeldingsskjema: Seminar om klima og energi i Sandefjord: – Når vi klimamålene og hvordan jobbe med dette fremover?

Arrangementet er gratis.

Program for kvelden

Tema I:

Klima- og energisituasjonen i Sandefjord, det store bildet. Hvordan ligger vi an når det gjelder klimamålene, og hvilken betydning har produksjon og tilgang til energi?

  • Det overordnede bildet. Hvordan ligger vi an i Sandefjord når det gjelder klimamål? Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør / Ole Jakob Hansen, klimakoordinator.
  • Hvilken betydning har tilgang til energi for klimamålene, og hvordan kan vi løse det mot 2030? Hva må/kan det bygges mer av i Sandefjord og Vestfold? Sverre Gotaas, Energikommisjonen.
  • Kraft og strøm i Sandefjord og regionen. Utfordringer og løsninger på kort og lengre sikt, hvilke konsekvenser gir dette for innbyggerne? LEDE ved Øivind Ask og Ellen Strøm Juliussen.

Tema II: 

Hva er løsningene i Sandefjord, hvordan skal vi jobbe med dette fremover? Hva kan innbyggerne gjøre, hva gjør kommunen og hva kan næringslivet gjøre?

  • Deling av energi i næringsparker. Hvordan få til nye smarte løsninger i et trangt kraftmarked. Aneo/Multiconsult v/ Bjørn Thorud
  • Sol på tak og «grå arealer». Næring, landbruk, privat. Bluetec v/ Kim Olsen.
  • Energisparing i boliger og næring. Potensial og tiltak. Termoenergi v/ Jarle S. Johannessen.

Diskusjon og spørsmål til innlederne

  • Innlederne samles på scenen for diskusjon, spørsmål fra publikum.